Halvårsmøte/2019H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 19:58, 7 October 2019 by Omermb (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøtet 7.10.2019

Til stede

Fullt navn NTNU Brukernavn
Omer Babiker omermb
Sindre Herstad sindher
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Eirik Wittersø eirikwit
Emma karingl
Robert Eric Maikher robertem
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Thomas Wilskow Torbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Aleksander Knutsen alekskn
Harry Bothen harrybo

møtet ble satt 18:17

valg av ordstyrer: torsteno stilete til valg

torsteno var valgt ved akklamasjon

valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere: omer stilte til valg,

referent: omermb, tellekorps: thomawt & alekskn & andrph, protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon

felles gjennomgan av referat fra forrige halvårsmøtet

Torsteno går gjennon referat fra forrige halvårsmøtet

godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet

godkjent ved akklamasjon

gjennomgagn av styrets halvårsrapport

torsteno går gjennom styrets halvårsrapport

godkjenning av styrets halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

drifts halvårsrapport

perderbs går gjennom drifts halvårsrapport

godkjennig av drifts halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

valg av leder av CERT

torsteno går gjennom hva CERT er torsteno stiller til valg godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)

gjennomgang av CERTs halvårsrapport

torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport

godkjennoing av CERTs halvårsrapport

godkjetn ved akklamasjon

Godkjenning av regnskap for føste halvår

thomawt gjennomgagn av regnskap for føste halvår Det ble diskuter rundt utgåtte seddler En medlemm må ta ansvar for å gå til banker og sette de inn i kontoen

Diskusjon og revisjon av budsjett

Forslaget er å senke budkjetter hardware utgifter fra 15000kr til 5000kr Annet blir økt med 500kr Trivsel og arrangement er slått samme, både sosiale og kurs daglig økt med 500kr lagt til fadderperiode til 10000 Diskutert å redusere inntekter fra medlemmer fra 14000 til 8000 Senker abbonementer til 500 Øke donasjoner og betalinger med 10000 Diskutert nye inntektskilder ved f.eks. spons SiT og IDI var nevnt Det ble også nevn inntekter fra bedriftbesøk

Godkjenning av rividert budsjett

godkjent med akklamasjon

Generaldebatt

Deltagelse i Pride

Diskuter rundt om deltagelse av i pride marsj ettersom PVV er i utganspunktet upolitisk (ettersom toget arrengeres av en politsk parti) Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer. dette ble bestemt ved kjult avsteminng: det ble bestemt av PVV skal gå i pride. Vedtaket åpner kunn for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak. Dette gjelde bare de som eksplisitt vil gå i Pride slik at de kan samlet gå i tog, og få med seg banner og lignende

Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap

Det står:" for å bli medlem kreves:

  • at man må har datainteresse og og dere bruke
  • at man ar/har vært tilknyteet NTNU eller de tilstøtende miljøer
  • styrer kan med skjønn godkjenne/nekte godkjet medlemskaper

" Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som joiner er ikke nødvendigvis datainteresserte, men er forsett relevante PVV medlemmer Det ble utfordret å ta det opp som lovendring før neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1

Ønsker PVV vipps

Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette en mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps Generelt sett så var halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styret/halvsårmøtet

Gneraldebatt, vil vi ha det

Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre

valg av ny styre

Det er satt ny system for valg av kasserer, slik at det er et eget punt i havlårsmøtet torsteno går gjennom hvordan styre er satt opp og styremedlemmenes jobber (mer detaljert i wiki)

valg av leder

sondrhel ble nominert sondrhel ble valgt ved akklamasjon

valg av kasseser

thomawt ble nominert thomawt ble valgt ved akklamasjon

valg av styre

omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emma ble nominert til valg (andrph trekke seg fra tellekorpset for denne valgen) Det ble en forlag til å sette alle de nominerte i styret, forslaget ble underkjent Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet var også holdt kjult) omermb, eirikwit, emmalin, andrph ble valgt

valg av valgkomite

torsteno går gjennom valgkomiteet arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskild gjort not) sindher, torsteno ble nominert sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon

Møtet heves