Difference between revisions of "Halvårsmøte/2019H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 48: Line 48:
 
= Valg av ordstyrer =
 
= Valg av ordstyrer =
  
torsteno stilete til valg
+
torsteno stilte til valg
  
 
torsteno ble valgt ved akklamasjon
 
torsteno ble valgt ved akklamasjon
  
 
= Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere =
 
= Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere =
referent: omermb, tellekorps: thomawt & alekskn & andrph, protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon
+
referent: omermb
 +
 
 +
tellekorps: thomawt & alekskn & andrph
 +
 
 +
protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon
  
 
= Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøtet =
 
= Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøtet =
Line 85: Line 89:
 
torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport
 
torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport
  
= Godkjennoing av CERTs halvårsrapport =
+
= Godkjenning av CERTs halvårsrapport =
 
godkjent ved akklamasjon
 
godkjent ved akklamasjon
  
= Godkjenning av regnskap for føste halvår =
+
= Godkjenning av regnskap for første halvår =
 
thomawt gjennomgang av regnskap for føste halvår
 
thomawt gjennomgang av regnskap for føste halvår
  
 
Det ble diskutert saken om utgåtte seddler
 
Det ble diskutert saken om utgåtte seddler
  
Et medlemm må ta ansvar for å gå til banken og sette de inn på kontoen
+
Et medlem må ta ansvar for å gå til banken og sette de inn på kontoen
  
 
= Diskusjon og revisjon av budsjett =
 
= Diskusjon og revisjon av budsjett =
Line 102: Line 106:
  
 
Trivsel og arrangement er slått sammen, både sosialt og kurs
 
Trivsel og arrangement er slått sammen, både sosialt og kurs
daglig drift økt med 500 kr
+
 
 +
Daglig drift økt med 500 kr
  
 
Lagt til fadderperiode med 10 000 kr
 
Lagt til fadderperiode med 10 000 kr
  
Diskuterte å redusere inntekter fra medlemmer fra 14 000 til 8 000 kr
+
Diskuterte å redusere forventede inntekter fra medlemmer fra 14 000 til 8 000 kr
  
 
Senker abbonementer til 500 kr
 
Senker abbonementer til 500 kr
Line 121: Line 126:
 
Ingen avgjørelser ble tatt om nye inntektskilder
 
Ingen avgjørelser ble tatt om nye inntektskilder
  
= Godkjenning av rividert budsjett =
+
= Godkjenning av revidert budsjett =
 
godkjent med akklamasjon
 
godkjent med akklamasjon
  
 
= Generaldebatt =
 
= Generaldebatt =
 
== Deltagelse i Pride ==
 
== Deltagelse i Pride ==
Diskuterte deltagelse i pride: marsj ettersom PVV i utgangspunktet er upolitisk (ettersom toget arrengeres av et politsk parti)
+
Diskuterte deltagelse i pride: marsj ettersom PVV i utgangspunktet er upolitisk (ettersom toget arrangeres av et politsk parti)
  
 
Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer.
 
Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer.
Line 134: Line 139:
 
Vedtaket åpner kun for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak.
 
Vedtaket åpner kun for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak.
  
Dette gjelder bare de som eksplisitt vil gå i Pride, slik at de kan samlet gå i tog og få med seg banner og lignende
+
Dette gjelder bare de som eksplisitt vil gå i Pride, slik at de kan samlet gå i tog og få med seg banner og liknende
  
 
== Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap ==
 
== Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap ==
Line 141: Line 146:
 
for å bli medlem kreves:
 
for å bli medlem kreves:
 
*at man må har datainteresse og og dere bruke
 
*at man må har datainteresse og og dere bruke
*at man ar/har vært tilknyteet NTNU eller de tilstøtende miljøer
+
*at man er/har vært tilknyttet NTNU eller de tilstøtende miljøer
*styrer kan med skjønn godkjenne/nekte godkjet medlemskaper
+
*styret kan med skjønn godkjenne/nekte godkjent medlemskap
 
"
 
"
  
Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som blir med ikke nødvendigvis er datainteresserte, men er forsett relevante PVV medlemmer
+
Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som blir med ikke nødvendigvis er datainteresserte, men fortsatt er relevante PVV medlemmer
  
Det ble utfordret at detta tas opp som forslag til lovendring før neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1
+
Det ble utfordret at dette tas opp som forslag til lovendring før det neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1
  
  
== Ønsker PVV vipps ==
+
== Ønsker PVV vipps? ==
 
Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette er mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter
 
Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette er mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter
  
 
Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps
 
Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps
  
Generelt sett så har halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styret/halvsårmøtet
+
Generelt sett så har halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styre/halvårsmøte
  
== Generaldebatt, vil vi ha det ==
+
== Generaldebatt, vil vi ha det? ==
 
Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre
 
Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre
  
= Valg av ny styre =
+
= Valg av nytt styre =
Det er satt nytt system for valg av kasserer, slik at det er et eget punkt på havlårsmøtet
+
Det er satt nytt system for valg av kasserer, slik at det er et eget punkt på halvårsmøtet
  
 
torsteno går gjennom hvordan styret er satt opp og styremedlemmenes jobb (mer detaljert i wiki)
 
torsteno går gjennom hvordan styret er satt opp og styremedlemmenes jobb (mer detaljert i wiki)
Line 178: Line 183:
 
omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emmalei ble nominert til valg (andrph trakk seg fra tellekorpset for dette valget)
 
omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emmalei ble nominert til valg (andrph trakk seg fra tellekorpset for dette valget)
  
Et forslag til å sette alle de nominerte i styret ble diskutert , forslaget ble underkjent
+
Et forslag til å sette alle de nominerte i styret ble diskutert, forslaget ble underkjent
  
 
Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet ble også holdt skjult)
 
Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet ble også holdt skjult)

Revision as of 21:41, 7 October 2019

Halvårsmøtet 7.10.2019

Til stede

Fullt navn NTNU Brukernavn
Omer Babiker omermb
Sindre Herstad sindher
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Eirik Wittersø eirikwit
Emma Lu Eikemo emmalei
Robert Eric Maikher robertem
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Thomas Wilskow Torbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Aleksander Knutsen alekskn
Harry Bothen harrybo

Møtet ble satt 18:17

Valg av ordstyrer

torsteno stilte til valg

torsteno ble valgt ved akklamasjon

Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere

referent: omermb

tellekorps: thomawt & alekskn & andrph

protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon

Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøtet

Torsteno går gjennon referat fra forrige halvårsmøtet

Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet

godkjent ved akklamasjon

Gjennomgang av styrets halvårsrapport

torsteno går gjennom styrets halvårsrapport

Godkjenning av styrets halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

Drifts halvårsrapport

perderbs går gjennom drifts halvårsrapport

Kommentarer på endringer gjort i wiki-siden

Godkjennig av drifts halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

Valg av leder av CERT

torsteno går gjennom hva CERT er

torsteno stiller til valg

godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)

Gjennomgang av CERTs halvårsrapport

torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport

Godkjenning av CERTs halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

Godkjenning av regnskap for første halvår

thomawt gjennomgang av regnskap for føste halvår

Det ble diskutert saken om utgåtte seddler

Et medlem må ta ansvar for å gå til banken og sette de inn på kontoen

Diskusjon og revisjon av budsjett

Revisjon

Forslaget er å senke budkjettet for hardware-utgifter fra 15 000 kr til 5 000 kr

Annet blir økt med 500 kr

Trivsel og arrangement er slått sammen, både sosialt og kurs

Daglig drift økt med 500 kr

Lagt til fadderperiode med 10 000 kr

Diskuterte å redusere forventede inntekter fra medlemmer fra 14 000 til 8 000 kr

Senker abbonementer til 500 kr

Øke donasjoner og betalinger med 10 000 kr

Diskuterte nye inntektskilder

ved f.eks. spons

Her ble SiT og IDI nevnt

Det ble også nevn inntekter fra bedriftbesøk

Ingen avgjørelser ble tatt om nye inntektskilder

Godkjenning av revidert budsjett

godkjent med akklamasjon

Generaldebatt

Deltagelse i Pride

Diskuterte deltagelse i pride: marsj ettersom PVV i utgangspunktet er upolitisk (ettersom toget arrangeres av et politsk parti)

Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer.

Dette ble bestemt ved skjult avstemning: det ble bestemt av PVV kan gå i pride.

Vedtaket åpner kun for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak.

Dette gjelder bare de som eksplisitt vil gå i Pride, slik at de kan samlet gå i tog og få med seg banner og liknende

Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap

Det står: " for å bli medlem kreves:

  • at man må har datainteresse og og dere bruke
  • at man er/har vært tilknyttet NTNU eller de tilstøtende miljøer
  • styret kan med skjønn godkjenne/nekte godkjent medlemskap

"

Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som blir med ikke nødvendigvis er datainteresserte, men fortsatt er relevante PVV medlemmer

Det ble utfordret at dette tas opp som forslag til lovendring før det neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1


Ønsker PVV vipps?

Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette er mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter

Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps

Generelt sett så har halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styre/halvårsmøte

Generaldebatt, vil vi ha det?

Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre

Valg av nytt styre

Det er satt nytt system for valg av kasserer, slik at det er et eget punkt på halvårsmøtet

torsteno går gjennom hvordan styret er satt opp og styremedlemmenes jobb (mer detaljert i wiki)

Valg av leder

sondrhel ble nominert

sondrhel ble valgt ved akklamasjon

Valg av kasseser

thomawt ble nominert

thomawt ble valgt ved akklamasjon

Valg av styre

omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emmalei ble nominert til valg (andrph trakk seg fra tellekorpset for dette valget)

Et forslag til å sette alle de nominerte i styret ble diskutert, forslaget ble underkjent

Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet ble også holdt skjult)

omermb, eirikwit, emmalei, andrph ble valgt

Valg av valgkomite

torsteno går gjennom valgkomiteens arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskyld gjort noe)

sindher, torsteno ble nominert

sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon

Møtet heves