Difference between revisions of "Halvårsmøte/2019H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 19: Line 19:
 
| eirikwit
 
| eirikwit
 
|-
 
|-
| Emma  
+
| Emma Lu Eikemo
| karingl
+
| emmalei
 
|-
 
|-
 
| Robert Eric Maikher
 
| Robert Eric Maikher
Line 44: Line 44:
 
|}
 
|}
  
<b> møtet ble satt 18:17 </b>
+
<b> Møtet ble satt 18:17 </b>
  
= valg av ordstyrer: torsteno stilete til valg =
+
= Valg av ordstyrer: torsteno stilete til valg =
torsteno var valgt ved akklamasjon
+
torsteno ble valgt ved akklamasjon
  
= valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere: omer stilte til valg, =
+
= Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere: omer stilte til valg, =
referent: omermb, tellekorps: thomawt & alekskn & andrph, protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon
+
referent: omermb, tellekorps: thomawt & alekskn & andrph, protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon
  
= felles gjennomgan av referat fra forrige halvårsmøtet =
+
= Felles gjennomgan av referat fra forrige halvårsmøtet =
 
Torsteno går gjennon referat fra forrige halvårsmøtet
 
Torsteno går gjennon referat fra forrige halvårsmøtet
  
= godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet =
+
= Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet =
 
godkjent ved akklamasjon
 
godkjent ved akklamasjon
  
= gjennomgagn av styrets halvårsrapport =
+
= Gjennomgagn av styrets halvårsrapport =
 
torsteno går gjennom styrets halvårsrapport
 
torsteno går gjennom styrets halvårsrapport
  
= godkjenning av styrets halvårsrapport =
+
= Godkjenning av styrets halvårsrapport =
 
godkjent ved akklamasjon
 
godkjent ved akklamasjon
  
= drifts halvårsrapport =
+
= Drifts halvårsrapport =
 
perderbs går gjennom drifts halvårsrapport
 
perderbs går gjennom drifts halvårsrapport
 +
Kommentarer på endringer gjort i wiki-siden
  
= godkjennig av drifts halvårsrapport =
+
= Godkjennig av drifts halvårsrapport =
 
godkjent ved akklamasjon
 
godkjent ved akklamasjon
  
= valg av leder av CERT =
+
= Valg av leder av CERT =
 
torsteno går gjennom hva CERT er
 
torsteno går gjennom hva CERT er
 
torsteno stiller til valg
 
torsteno stiller til valg
 
godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)
 
godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)
  
= gjennomgang av CERTs halvårsrapport =
+
= Gjennomgang av CERTs halvårsrapport =
 
torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport
 
torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport
  
= godkjennoing av CERTs halvårsrapport =
+
= Godkjennoing av CERTs halvårsrapport =
godkjetn ved akklamasjon
+
godkjent ved akklamasjon
  
 
= Godkjenning av regnskap for føste halvår =
 
= Godkjenning av regnskap for føste halvår =
thomawt gjennomgagn av regnskap for føste halvår
+
thomawt gjennomgang av regnskap for føste halvår
Det ble diskuter rundt utgåtte seddler
+
Det ble diskutert saken om utgåtte seddler
En medlemm må ta ansvar for å gå til banker og sette de inn i kontoen
+
Et medlemm må ta ansvar for å gå til banken og sette de inn kontoen
  
 
= Diskusjon og revisjon av budsjett =
 
= Diskusjon og revisjon av budsjett =
Forslaget er å senke budkjetter hardware utgifter fra 15000kr til 5000kr
+
== Revisjon ==
Annet blir økt med 500kr
+
Forslaget er å senke budkjettet for hardware-utgifter fra 15 000 kr til 5 000 kr
Trivsel og arrangement er slått samme, både sosiale og kurs
+
Annet blir økt med 500 kr
daglig økt med 500kr
+
Trivsel og arrangement er slått sammen, både sosialt og kurs
lagt til fadderperiode til 10000
+
daglig drift økt med 500 kr
Diskutert å redusere inntekter fra medlemmer fra 14000 til 8000
+
lagt til fadderperiode med 10 000 kr
Senker abbonementer til 500
+
Diskuterte å redusere inntekter fra medlemmer fra 14 000 til 8 000 kr
Øke donasjoner og betalinger med 10000
+
Senker abbonementer til 500 kr
Diskutert nye inntektskilder ved f.eks. spons
+
Øke donasjoner og betalinger med 10 000 kr
SiT og IDI var nevnt
+
 
 +
== Diskuterte nye inntektskilder ==
 +
ved f.eks. spons
 +
Her ble SiT og IDI nevnt
 
Det ble også nevn inntekter fra bedriftbesøk
 
Det ble også nevn inntekter fra bedriftbesøk
+
Ingen avgjørelser ble tatt om nye inntektskilder
 +
 
 
= Godkjenning av rividert budsjett =
 
= Godkjenning av rividert budsjett =
 
godkjent med akklamasjon
 
godkjent med akklamasjon
Line 104: Line 109:
 
= Generaldebatt =
 
= Generaldebatt =
 
== Deltagelse i Pride ==
 
== Deltagelse i Pride ==
Diskuter rundt om deltagelse av i pride marsj ettersom PVV er i utganspunktet upolitisk (ettersom toget arrengeres av en politsk parti)
+
Diskuterte deltagelse i pride: marsj ettersom PVV i utgangspunktet er upolitisk (ettersom toget arrengeres av et politsk parti)
 
Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer.
 
Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer.
dette ble bestemt ved kjult avsteminng: det ble bestemt av PVV skal gå i pride.
+
Dette ble bestemt ved skjult avstemning: det ble bestemt av PVV kan gå i pride.
Vedtaket åpner kunn for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak.
+
Vedtaket åpner kun for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak.
Dette gjelde bare de som eksplisitt vil gå i Pride slik at de kan samlet gå i tog, og få med seg banner og lignende
+
Dette gjelder bare de som eksplisitt vil gå i Pride, slik at de kan samlet gå i tog og få med seg banner og lignende
  
 
== Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap ==
 
== Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap ==
Det står:"
+
Det står:
 +
"
 
for å bli medlem kreves:
 
for å bli medlem kreves:
 
*at man må har datainteresse og og dere bruke
 
*at man må har datainteresse og og dere bruke
Line 117: Line 123:
 
*styrer kan med skjønn godkjenne/nekte godkjet medlemskaper
 
*styrer kan med skjønn godkjenne/nekte godkjet medlemskaper
 
"
 
"
Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som joiner er ikke nødvendigvis datainteresserte, men er forsett relevante PVV medlemmer
+
Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som blir med ikke nødvendigvis er datainteresserte, men er forsett relevante PVV medlemmer
Det ble utfordret å ta det opp som lovendring før neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1
+
Det ble utfordret at detta tas opp som forslag til lovendring før neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1
 +
 
  
 
== Ønsker PVV vipps ==
 
== Ønsker PVV vipps ==
Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette en mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter
+
Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette er mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter
 
Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps
 
Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps
Generelt sett så var halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styret/halvsårmøtet
+
Generelt sett så har halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styret/halvsårmøtet
  
== Gneraldebatt, vil vi ha det ==
+
== Generaldebatt, vil vi ha det ==
 
Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre
 
Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre
  
= valg av ny styre =
+
= Valg av ny styre =
Det er satt ny system for valg av kasserer, slik at det er et eget punt i havlårsmøtet
+
Det er satt nytt system for valg av kasserer, slik at det er et eget punkt på havlårsmøtet
torsteno går gjennom hvordan styre er satt opp og styremedlemmenes jobber (mer detaljert i wiki)
+
torsteno går gjennom hvordan styret er satt opp og styremedlemmenes jobb (mer detaljert i wiki)
  
== valg av leder ==
+
== Valg av leder ==
 
sondrhel ble nominert
 
sondrhel ble nominert
 
sondrhel ble valgt ved akklamasjon
 
sondrhel ble valgt ved akklamasjon
  
== valg av kasseser ==
+
== Valg av kasseser ==
 
thomawt ble nominert  
 
thomawt ble nominert  
 
thomawt ble valgt ved akklamasjon
 
thomawt ble valgt ved akklamasjon
  
== valg av styre ==
+
== Valg av styre ==
omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emma ble nominert til valg (andrph trekke seg fra tellekorpset for denne valgen)
+
omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emmalei ble nominert til valg (andrph trakk seg fra tellekorpset for dette valget)
Det ble en forlag til å sette alle de nominerte i styret, forslaget ble underkjent
+
Et forslag til å sette alle de nominerte i styret ble diskutert , forslaget ble underkjent
Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet var også holdt kjult)
+
Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet ble også holdt skjult)
omermb, eirikwit, emmalin, andrph ble valgt
+
omermb, eirikwit, emmalei, andrph ble valgt
  
== valg av valgkomite ==
+
== Valg av valgkomite ==
torsteno går gjennom valgkomiteet arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskild gjort not)
+
torsteno går gjennom valgkomiteens arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskyld gjort noe)
 
sindher, torsteno ble nominert
 
sindher, torsteno ble nominert
 
sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon
 
sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon
  
 
= Møtet heves =
 
= Møtet heves =

Revision as of 21:26, 7 October 2019

Halvårsmøtet 7.10.2019

Til stede

Fullt navn NTNU Brukernavn
Omer Babiker omermb
Sindre Herstad sindher
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Eirik Wittersø eirikwit
Emma Lu Eikemo emmalei
Robert Eric Maikher robertem
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Thomas Wilskow Torbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Aleksander Knutsen alekskn
Harry Bothen harrybo

Møtet ble satt 18:17

Valg av ordstyrer: torsteno stilete til valg

torsteno ble valgt ved akklamasjon

Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere: omer stilte til valg,

referent: omermb, tellekorps: thomawt & alekskn & andrph, protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon

Felles gjennomgan av referat fra forrige halvårsmøtet

Torsteno går gjennon referat fra forrige halvårsmøtet

Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet

godkjent ved akklamasjon

Gjennomgagn av styrets halvårsrapport

torsteno går gjennom styrets halvårsrapport

Godkjenning av styrets halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

Drifts halvårsrapport

perderbs går gjennom drifts halvårsrapport Kommentarer på endringer gjort i wiki-siden

Godkjennig av drifts halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

Valg av leder av CERT

torsteno går gjennom hva CERT er torsteno stiller til valg godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)

Gjennomgang av CERTs halvårsrapport

torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport

Godkjennoing av CERTs halvårsrapport

godkjent ved akklamasjon

Godkjenning av regnskap for føste halvår

thomawt gjennomgang av regnskap for føste halvår Det ble diskutert saken om utgåtte seddler Et medlemm må ta ansvar for å gå til banken og sette de inn på kontoen

Diskusjon og revisjon av budsjett

Revisjon

Forslaget er å senke budkjettet for hardware-utgifter fra 15 000 kr til 5 000 kr Annet blir økt med 500 kr Trivsel og arrangement er slått sammen, både sosialt og kurs daglig drift økt med 500 kr lagt til fadderperiode med 10 000 kr Diskuterte å redusere inntekter fra medlemmer fra 14 000 til 8 000 kr Senker abbonementer til 500 kr Øke donasjoner og betalinger med 10 000 kr

Diskuterte nye inntektskilder

ved f.eks. spons Her ble SiT og IDI nevnt Det ble også nevn inntekter fra bedriftbesøk Ingen avgjørelser ble tatt om nye inntektskilder

Godkjenning av rividert budsjett

godkjent med akklamasjon

Generaldebatt

Deltagelse i Pride

Diskuterte deltagelse i pride: marsj ettersom PVV i utgangspunktet er upolitisk (ettersom toget arrengeres av et politsk parti) Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer. Dette ble bestemt ved skjult avstemning: det ble bestemt av PVV kan gå i pride. Vedtaket åpner kun for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak. Dette gjelder bare de som eksplisitt vil gå i Pride, slik at de kan samlet gå i tog og få med seg banner og lignende

Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap

Det står: " for å bli medlem kreves:

  • at man må har datainteresse og og dere bruke
  • at man ar/har vært tilknyteet NTNU eller de tilstøtende miljøer
  • styrer kan med skjønn godkjenne/nekte godkjet medlemskaper

" Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som blir med ikke nødvendigvis er datainteresserte, men er forsett relevante PVV medlemmer Det ble utfordret at detta tas opp som forslag til lovendring før neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1


Ønsker PVV vipps

Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette er mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps Generelt sett så har halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styret/halvsårmøtet

Generaldebatt, vil vi ha det

Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre

Valg av ny styre

Det er satt nytt system for valg av kasserer, slik at det er et eget punkt på havlårsmøtet torsteno går gjennom hvordan styret er satt opp og styremedlemmenes jobb (mer detaljert i wiki)

Valg av leder

sondrhel ble nominert sondrhel ble valgt ved akklamasjon

Valg av kasseser

thomawt ble nominert thomawt ble valgt ved akklamasjon

Valg av styre

omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emmalei ble nominert til valg (andrph trakk seg fra tellekorpset for dette valget) Et forslag til å sette alle de nominerte i styret ble diskutert , forslaget ble underkjent Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet ble også holdt skjult) omermb, eirikwit, emmalei, andrph ble valgt

Valg av valgkomite

torsteno går gjennom valgkomiteens arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskyld gjort noe) sindher, torsteno ble nominert sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon

Møtet heves