Difference between revisions of "Halvårsmøte/2019H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 19: Line 19:
 
| eirikwit
 
| eirikwit
 
|-
 
|-
| Emma  
+
| Emma Lu Eikemo
| karingl
+
| emmalei
 
|-
 
|-
 
| Robert Eric Maikher
 
| Robert Eric Maikher
Line 44: Line 44:
 
|}
 
|}
  
== møtet ble satt 18:17 ==
+
<b> Møtet ble satt 18:17 </b>
  
= valg av ordstyrer: torsteno stilete til valg =
+
= Valg av ordstyrer =
torsteno var valgt ved akklamasjon
 
  
= valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere: omer stilte til valg, =
+
torsteno stilte til valg
referent: omermb, tellekorps: thomawt & alekskn & andrph, protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs  var valgt ved akklamasjon
 
  
= felles gjennomgan av referat fra forrige halvårsmøtet =
+
torsteno ble valgt ved akklamasjon
 +
 
 +
= Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere =
 +
Referent: omermb
 +
 
 +
Tellekorps: thomawt & alekskn & andrph
 +
 
 +
Protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon
 +
 
 +
= Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøtet =
 
Torsteno går gjennon referat fra forrige halvårsmøtet
 
Torsteno går gjennon referat fra forrige halvårsmøtet
  
= godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet =
+
= Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet =
godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon
  
= gjennomgagn av styrets halvårsrapport =
+
= Gjennomgang av styrets halvårsrapport =
 
torsteno går gjennom styrets halvårsrapport
 
torsteno går gjennom styrets halvårsrapport
  
= godkjenning av styrets halvårsrapport =
+
= Godkjenning av styrets halvårsrapport =
godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon
  
= drifts halvårsrapport =
+
= Drifts halvårsrapport =
 
perderbs går gjennom drifts halvårsrapport
 
perderbs går gjennom drifts halvårsrapport
  
= godkjennig av drifts halvårsrapport =
+
Kommentarer på endringer gjort i wiki-siden
godkjent ved akklamasjon
+
 
 +
= Godkjennig av drifts halvårsrapport =
 +
Godkjent ved akklamasjon
  
= valg av leder av CERT =
+
= Valg av leder av CERT =
 
torsteno går gjennom hva CERT er
 
torsteno går gjennom hva CERT er
 +
 
torsteno stiller til valg
 
torsteno stiller til valg
godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)
 
  
= gjennomgang av CERTs halvårsrapport =
+
Godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)
 +
 
 +
= Gjennomgang av CERTs halvårsrapport =
 
torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport
 
torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport
  
= godkjennoing av CERTs halvårsrapport =
+
= Godkjenning av CERTs halvårsrapport =
godkjetn ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon
  
= Godkjenning av regnskap for føste halvår =
+
= Godkjenning av regnskap for første halvår =
thomawt gjennomgagn av regnskap for føste halvår
+
thomawt gjennomgang av regnskap for føste halvår
Det ble diskuter rundt utgåtte seddler
+
 
En medlemm må ta ansvar for å gå til banker og sette de inn i kontoen
+
Det ble diskutert saken om utgåtte seddler
 +
 
 +
Et medlem må ta ansvar for å gå til banken og sette de inn kontoen
  
 
= Diskusjon og revisjon av budsjett =
 
= Diskusjon og revisjon av budsjett =
Forslaget er å senke budkjetter hardware utgifter fra 15000kr til 5000kr
+
== Revisjon ==
Annet blir økt med 500kr
+
Forslaget er å senke budkjettet for hardware-utgifter fra 15 000 kr til 5 000 kr
Trivsel og arrangement er slått samme, både sosiale og kurs
+
 
daglig økt med 500kr
+
Annet blir økt med 500 kr
lagt til fadderperiode til 10000
+
 
Diskutert å redusere inntekter fra medlemmer fra 14000 til 8000
+
Trivsel og arrangement er slått sammen, både sosialt og kurs
Senker abbonementer til 500
+
 
Øke donasjoner og betalinger med 10000
+
Daglig drift økt med 500 kr
Diskutert nye inntektskilder ved f.eks. spons
+
 
SiT og IDI var nevnt
+
Lagt til fadderperiode med 10 000 kr
 +
 
 +
Diskuterte å redusere forventede inntekter fra medlemmer fra 14 000 til 8 000 kr
 +
 
 +
Senker abbonementer til 500 kr
 +
 
 +
Øke donasjoner og betalinger med 10 000 kr
 +
 
 +
== Diskuterte nye inntektskilder ==
 +
Ved f.eks. spons
 +
 
 +
Her ble SiT og IDI nevnt
 +
 
 
Det ble også nevn inntekter fra bedriftbesøk
 
Det ble også nevn inntekter fra bedriftbesøk
+
 
= Godkjenning av rividert budsjett =
+
Ingen avgjørelser ble tatt om nye inntektskilder
godkjent med akklamasjon
+
 
 +
= Godkjenning av revidert budsjett =
 +
Godkjent med akklamasjon
  
 
= Generaldebatt =
 
= Generaldebatt =
 
== Deltagelse i Pride ==
 
== Deltagelse i Pride ==
Diskuter rundt om deltagelse av i pride marsj ettersom PVV er i utganspunktet upolitisk (ettersom toget arrengeres av en politsk parti)
+
Diskuterte deltagelse i pride: marsj ettersom PVV i utgangspunktet er upolitisk (ettersom toget arrangeres av et politsk organisasjon)
 +
 
 
Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer.
 
Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer.
dette ble bestemt ved kjult avsteminng: det ble bestemt av PVV skal gå i pride.
+
 
Vedtaket åpner kunn for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak.
+
Dette ble bestemt ved skjult avstemning: det ble bestemt av PVV kan gå i pride.
Dette gjelde bare de som eksplisitt vil gå i Pride slik at de kan samlet gå i tog, og få med seg banner og lignende
+
 
 +
Vedtaket åpner kun for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak.
 +
 
 +
Dette gjelder bare de som eksplisitt vil gå i Pride, slik at de kan samlet gå i tog og få med seg banner og liknende
  
 
== Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap ==
 
== Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap ==
Det står:"
+
Det står:
 +
"
 
for å bli medlem kreves:
 
for å bli medlem kreves:
 
*at man må har datainteresse og og dere bruke
 
*at man må har datainteresse og og dere bruke
*at man ar/har vært tilknyteet NTNU eller de tilstøtende miljøer
+
*at man er/har vært tilknyttet NTNU eller de tilstøtende miljøer
*styrer kan med skjønn godkjenne/nekte godkjet medlemskaper
+
*styret kan med skjønn godkjenne/nekte godkjent medlemskap
 
"
 
"
Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som joiner er ikke nødvendigvis datainteresserte, men er forsett relevante PVV medlemmer
 
Det ble utfordret å ta det opp som lovendring før neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1
 
  
== Ønsker PVV vipps ==
+
Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som blir med ikke nødvendigvis er datainteresserte, men fortsatt er relevante PVV medlemmer
Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette en mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter
+
 
 +
Det ble utfordret at dette tas opp som forslag til lovendring før det neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1
 +
 
 +
 
 +
== Ønsker PVV vipps? ==
 +
Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette er mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter
 +
 
 
Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps
 
Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps
Generelt sett så var halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styret/halvsårmøtet
 
  
== Gneraldebatt, vil vi ha det ==
+
Generelt sett så har halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styre/halvårsmøte
 +
 
 +
== Generaldebatt, vil vi ha det? ==
 
Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre
 
Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre
  
= valg av ny styre =
+
= Valg av nytt styre =
Det er satt ny system for valg av kasserer, slik at det er et eget punt i havlårsmøtet
+
Det er satt nytt system for valg av kasserer, slik at det er et eget punkt på halvårsmøtet
torsteno går gjennom hvordan styre er satt opp og styremedlemmenes jobber (mer detaljert i wiki)
 
  
== valg av leder ==
+
torsteno går gjennom hvordan styret er satt opp og styremedlemmenes jobb (mer detaljert i wiki)
 +
 
 +
== Valg av leder ==
 
sondrhel ble nominert
 
sondrhel ble nominert
 +
 
sondrhel ble valgt ved akklamasjon
 
sondrhel ble valgt ved akklamasjon
  
== valg av kasseser ==
+
== Valg av kasseser ==
 
thomawt ble nominert  
 
thomawt ble nominert  
 +
 
thomawt ble valgt ved akklamasjon
 
thomawt ble valgt ved akklamasjon
  
== valg av styre ==
+
== Valg av styre ==
omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emma ble nominert til valg (andrph trekke seg fra tellekorpset for denne valgen)
+
omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emmalei ble nominert til valg (andrph trakk seg fra tellekorpset for dette valget)
Det ble en forlag til å sette alle de nominerte i styret, forslaget ble underkjent
+
 
Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet var også holdt kjult)
+
Et forslag til å sette alle de nominerte i styret ble diskutert, forslaget ble underkjent
omermb, eirikwit, emmalin, andrph ble valgt
+
 
 +
Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet ble også holdt skjult)
 +
 
 +
omermb, eirikwit, emmalei, andrph ble valgt
 +
 
 +
== Valg av valgkomite ==
 +
torsteno går gjennom valgkomiteens arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskyld gjort noe)
  
== valg av valgkomite ==
 
torsteno går gjennom valgkomiteet arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskild gjort not)
 
 
sindher, torsteno ble nominert
 
sindher, torsteno ble nominert
 +
 
sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon
 
sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon
  
 
= Møtet heves =
 
= Møtet heves =

Latest revision as of 20:52, 7 October 2019

Halvårsmøtet 7.10.2019

Til stede

Fullt navn NTNU Brukernavn
Omer Babiker omermb
Sindre Herstad sindher
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Eirik Wittersø eirikwit
Emma Lu Eikemo emmalei
Robert Eric Maikher robertem
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Thomas Wilskow Torbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Aleksander Knutsen alekskn
Harry Bothen harrybo

Møtet ble satt 18:17

Valg av ordstyrer

torsteno stilte til valg

torsteno ble valgt ved akklamasjon

Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere

Referent: omermb

Tellekorps: thomawt & alekskn & andrph

Protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon

Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøtet

Torsteno går gjennon referat fra forrige halvårsmøtet

Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet

Godkjent ved akklamasjon

Gjennomgang av styrets halvårsrapport

torsteno går gjennom styrets halvårsrapport

Godkjenning av styrets halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

Drifts halvårsrapport

perderbs går gjennom drifts halvårsrapport

Kommentarer på endringer gjort i wiki-siden

Godkjennig av drifts halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

Valg av leder av CERT

torsteno går gjennom hva CERT er

torsteno stiller til valg

Godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)

Gjennomgang av CERTs halvårsrapport

torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport

Godkjenning av CERTs halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

Godkjenning av regnskap for første halvår

thomawt gjennomgang av regnskap for føste halvår

Det ble diskutert saken om utgåtte seddler

Et medlem må ta ansvar for å gå til banken og sette de inn på kontoen

Diskusjon og revisjon av budsjett

Revisjon

Forslaget er å senke budkjettet for hardware-utgifter fra 15 000 kr til 5 000 kr

Annet blir økt med 500 kr

Trivsel og arrangement er slått sammen, både sosialt og kurs

Daglig drift økt med 500 kr

Lagt til fadderperiode med 10 000 kr

Diskuterte å redusere forventede inntekter fra medlemmer fra 14 000 til 8 000 kr

Senker abbonementer til 500 kr

Øke donasjoner og betalinger med 10 000 kr

Diskuterte nye inntektskilder

Ved f.eks. spons

Her ble SiT og IDI nevnt

Det ble også nevn inntekter fra bedriftbesøk

Ingen avgjørelser ble tatt om nye inntektskilder

Godkjenning av revidert budsjett

Godkjent med akklamasjon

Generaldebatt

Deltagelse i Pride

Diskuterte deltagelse i pride: marsj ettersom PVV i utgangspunktet er upolitisk (ettersom toget arrangeres av et politsk organisasjon)

Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer.

Dette ble bestemt ved skjult avstemning: det ble bestemt av PVV kan gå i pride.

Vedtaket åpner kun for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak.

Dette gjelder bare de som eksplisitt vil gå i Pride, slik at de kan samlet gå i tog og få med seg banner og liknende

Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap

Det står: " for å bli medlem kreves:

  • at man må har datainteresse og og dere bruke
  • at man er/har vært tilknyttet NTNU eller de tilstøtende miljøer
  • styret kan med skjønn godkjenne/nekte godkjent medlemskap

"

Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som blir med ikke nødvendigvis er datainteresserte, men fortsatt er relevante PVV medlemmer

Det ble utfordret at dette tas opp som forslag til lovendring før det neste halvsårsmøtet, dette gjelder da både §5 og §1


Ønsker PVV vipps?

Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette er mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter

Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps

Generelt sett så har halvårsmøtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styre/halvårsmøte

Generaldebatt, vil vi ha det?

Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre

Valg av nytt styre

Det er satt nytt system for valg av kasserer, slik at det er et eget punkt på halvårsmøtet

torsteno går gjennom hvordan styret er satt opp og styremedlemmenes jobb (mer detaljert i wiki)

Valg av leder

sondrhel ble nominert

sondrhel ble valgt ved akklamasjon

Valg av kasseser

thomawt ble nominert

thomawt ble valgt ved akklamasjon

Valg av styre

omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emmalei ble nominert til valg (andrph trakk seg fra tellekorpset for dette valget)

Et forslag til å sette alle de nominerte i styret ble diskutert, forslaget ble underkjent

Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet ble også holdt skjult)

omermb, eirikwit, emmalei, andrph ble valgt

Valg av valgkomite

torsteno går gjennom valgkomiteens arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskyld gjort noe)

sindher, torsteno ble nominert

sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon

Møtet heves