Halvårsmøte/2018V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 15:01, 31 December 2021 by Alekskn (talk | contribs) (Fixed links)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøte 26.02.2018

Oppmøtte: Amund Bergland Kvalsvik, Karina Lofquist, Birk Solbjørg, Camilla Rygh, Karl Høivik, Håkon Olsen, Øystein Hiåsen, Finn Inderhaug Holme, Robert Maikher, Omer Babiker, Odd-Erik Frantzen, Torstein Nordgaard Hansen, Markus Rekdal, Peder Sundt

Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protkollunderskrivere

 • Amund ble valgt ordstyrer
 • Camilla ble valgt referent
 • Birk og Omer ble valgt tellekorps
 • Peder og Håkon melder seg til protokollunderskrivere

Godkjenning av innkalling og dagsorden

 • Innkallingen er godkjent
 • Dagsorden er godkjent
 • Referatet fra forrige halvårsmøte er godkjent

Styrets halvårsrapport

 • Amund presenterer styrets halvårsrapport
 • Styrets halvårsrapport kan finnes her: Styretsrapport/H2017
 • PVV skal arrangere alkoholfri fadderuke, dette ble informert om og skal inkluderes i styrets halvårsrapport
 • Styrets halvårsrapport ble godkjent

Drifts halvårsrapport

CERTs halvårsrapport

 • CERT er ikke tilstede
 • CERTs sin rapport er underkjent

Godkjenning av regnskap for første halvår

 • Kopier av regnskapet ble gitt ut til alle oppmøtte
 • Robert presenterer regnskapet
 • Regnskapet godkjennes

Godkjenning av revirdert budjsett

 • Bankutgifter foreslår økt fra 2200 til 3000
 • Revidert budsjett godkjennes

Styre

 • Nominasjoner
  • Torstein blir nominert av Amund og godtar
  • Odd-Erik blir nominert av Amund og godtar
  • Peder blir nominert av Finn, men godtar ikke
  • Robert blir nominert av Peder og godtar
  • Markus blir nominert av Peder og godtar
  • Karl blir nominert av Peder og godtar
  • Karina blir nominert av Amund og godtar
  • Camilla blir nominert av Torstein og godtar
  • Håkon blir nominert av Finn, men godtar ikke
  • Birk blir nominert av Amund, men godtar ikke
 • De endelige kanditatene er Odd-Erik, Torstein, Robert, Markus, Karl, Camilla og Karina
  • Odd-Erik fikk 8 stemmer
  • Torstein fikk 13 stemmer
  • Robert fikk 11 stemmer
  • Markus fikk 8 stemmer
  • Karl fikk 9 stemmer
  • Camilla fikk 9 stemmer
  • Karina fikk 12 stemmer
 • De nye styremedlemmene ble Karina, Torstein, Robert, Karl og Camilla

Valg av revisor

 • Nominasjoner:
  • Odd-Erik blir nominert av Amund
  • Peder blir nominert av Peder
 • Amund fremmer mistillitsforslag, da kasserer og revisor er veldig nære venner
 • Mistillittsforslag blir avvist og valget skal avgjøres ved avstemming
 • Peder trekker seg, så avstemming blir ikke holdt
 • Odd-Erik blir valgt med akklamasjon

Valg av valgkomité

 • Nominasjoner:
  • Peder blir nominert av Amund og godtar
  • Birk blir nominert av Amund og godtar
 • Peder og Birk blir godkjent som valgkommité

Møtet heves