Halvårsmøte/2018H

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøte 01.10.2018

Tilstede

Fullt navn NTNU Brrukernavn
Amund Bergland Kvalsvik amundbk
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Benedikt Andreas Mithassel benediam
Eirik Witterso eirikwit
Karina Lofquist karingl
Li Guan ligu
Markus Rekdal markure
Odd-Erik Frantzen odderikf
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Runar Skaget runask
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Torstein Nordgård-Hansen torsteno

Personer refereres til ved brukernavn heretter.

Møtet er satt

Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protkollunderskrivere

 • ordstyret: amundbk
 • referent: pederbs
 • tellekorps: ligu, benediam
 • protkollunderskrivere: odderikf, markure

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Torsteno sier at aktive mailingslista ikke fungerer for nye medlemmer?

Godkjent ved akklamasjon

Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte.

amundbk går igjennom referatet

Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Godkjent ved akklamasjon

Styrets halvårsrapport

amundbk presenterer styrets halvårsrapport.

benediam spør om kursene for sintef og tekna. Han spør om hendelsene sendes på aktive. amundbk svarer kursene for bedriftene er for ansatte. Kursene som PVV holder selv utlyses på nettsider, plakater og aktive mailinglista.

torsteno bemerker at antall ryddedager er for lavt.

Godkjenning av Styrets halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

Drifts halvårsrapport

pederbs presenterer drifts halvårsrapport.

Godkjenning av Drift halvårsrapport.

Godkjent ved akklamasjon

CERTs halvårsrapport

Ikke tilstede

Godkjenning av CERTs halvårsrapport.

Det er ingenting å kunne godkjenne.

Godkjenning av regnskap for første halvår

robertem presenterer regnskapet.

Presentasjonen ble etterfulgt av en pizzalevering.

Godkjent ved akklamasjon

Diskusjon og revisjon av årets budsjett.

Ingen endringer foreslått.

Godkjenning av revidert budsjett

Godkjent ved akklamasjon

Valg av leder

Leder var amundbk, som nå trer av.

Disse ble nominert som styreleder:

Brukernavn Nominert av Godtok
torsteno amundbk Ja

Grunnet ingen andre som ble meldt ble torsteno valgt ved akklamasjon.

Valg av styre

Styreleder er valgt, nå kommer styremedlemmer.

Disse ble nominert som styremedlem:

Brukernavn Nominert av Godtok
sondrhel sondrhel Ja
andrea torsteno Ja
karingl torsteno Ja
odderikf robertem Ja
eirikwit eirikwit Ja
robertem andrph Nei
ligu andrph Nei
runask robert Ja
benediam torsteno Nei
pederbs torsteno Nei
markure torsteno Nei

Det ble foretatt et anonymt valg av tellekorpset.

Resultat:

 • andrph
 • karingl
 • runask
 • eirikwit
 • sondrhel

Valg av valgkomité

amundbk nominerte:

 • amundbk
 • pederbs
 • robertem

Alle godkjente posisjonen

Valgkomité godkjent ved akklamasjon

Møtet heves