Halvårsmøte/2017V

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøte 2017-03-09

Oppmøte

 • <brukernavn>-<navn>
 • robertem - Robert Eric Maikher
  • Tidligere styremedlem og kasserer
 • birks - Birk Solbjørg
  • Tidligere styremedlem
 • sondrso - Sondre Lund
  • Dro mellom t-4 og t-3
 • karlaho - Karl August Høivik
  • Tidligere styremedlem
 • simongli - Simon Glisic Randby
 • ilsegv - Ilse Gerda Visser
 • mettehsj - Mette Helen Sjåstad
  • Tidligere styremedlem og nestleder
 • chrivi - Christoffer Viken
 • pederbs - Peder Bergebakken Sundt
  • Styreleder

(Tidligere vil si fra forrige halvårsmøte over H2016-perioden)

I tillegg:

 • amundbk - Amund Bergland Kvalsvik
  • Tidligere styremedlem
  • Fremviste ønske om å nomineres til neste styret, uten mulighet å møte opp. Er ikke ellers del av møtet.

Fremover blir kun brukernavn brukt for å omtale personer.

Saksliste:

t-12 Møtet er satt

 • Møte satt 18:20

t-11 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere.

 • Pederbs nomineres til ordstyrer og godkjenner.
 • Robertem nomineres til referent og godkjenner.
 • Ilsegv og simongli nomineres til tellekorps og godkjenner.
 • Karlaho og pederbs nomineres til protokollunderskrivere og godkjenner.

t-10 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent ved akklamasjon.

t-9 Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

 • Pederbs presenterer forrige halvårsmøte på prosjektor.
 • Godkjent ved akklamasjon.

t-8 Styrets halvårsrapport

t-7 Drifts halvårsrapport

 • Drifts rapport for Høst 2016 presenteres av pederbs
 • Godkjent originalt ved akklamasjon slik den var.
 • Kom opp punkt om ny arch-arbeidsstasjon som ikke var på rapporten originalt. Ble lagt til under møtet.
 • Endringen ble godkjent ved akklamasjon.

t-6 CERTs halvårsrapport

 • CERT har ikke møtt opp, og kunne dermed ikke presentere en halvårsrapport.
 • En ikke-eksisterende rapport kan ikke godkjennes.
 • "Ikke godkjent" ved akklamasjon.

t-5 Godkjenning av forrige års regnskap

 • Robertem presenterte regnskapet.
 • Spørsmål om "terminal-server". Ble oppklart at dette var en seriellswitch.
 • Godkjent ved akklamasjon

t-4 Godkjenning av årets budsjett

 • Hyller-posten på -5000 går bort, ettersom det var en engangspost for forrige år.
 • Daglig drift foreslås økt fra -1000 til -2000. Tanker om høyere, men greiere å se an først.
 • Trivsel foreslås å settes ned til -7000 fra -10000, ettersom trivsel-budsjettet ikke har blitt brukt i nærheten av den kapasiteten.
 • Nytt budsjett med endringene ovenfor godkjent ved akklamasjon

t-3 Valg av styre

 • Mettehsj nominerer hele forrige styret. Karlaho, birks, robertem, mettehsj godkjenner nominasjonen.
 • Amundbk(også tidligere styremedlem) er ikke til stede, men nominerte seg selv over SMS med en tale som ble vist på prosjektor og godkjente nominasjonen.
 • Ingen fra forrige valgkomite møtte opp for å nominere flere.
 • Pederbs foreslo at vi har samme antall styremedlemmer som sist, 6 (5 + leder). Godkjent ved akklamasjon.
 • Ettersom vi har 5 nominasjoner og ingen andre melder seg, blir de 5 nominasjonene godkjent ved akklamasjon.

t-2 Valg av revisor

 • Robertem nominerer Chrivi, som var satt til revisor sist gang dette var på sakslisten i et halvårsmøte. Nominasjonen godkjennes.
 • Godkjent ved akklamasjon.

t-1 Valg av valgkomité

 • Ilsegv nominerer seg selv til valgkomite og godkjenner.
 • Mettehsj nominerer seg selv til valgkomite og godkjenner.
 • Pederbs nominerer seg selv til valgkomite, og godkjenner.
 • Godkjent ved akklamasjon.

t-0 Møtet er hevet

Møtet heves 19:09.