Halvårsmøte/2016H

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Tilstede:

 • ilsegv - Ilse Gerda Visser
 • finninde - Finn Inderhaug Holme
 • sonderso - Sondre Lund
 • robertem - Robert Eric Maikher
 • Mettehsj - Mette Helen Sjåstad
 • karlaho - Karl August Høivik
 • birks - Birk Solbjørg
 • aleksanw - Aleksander Wasaznik
 • amundbk - Amund Bergeland Karlsvik
 • pederbs - Peder Bergebakken Sundt
 • liangzh - Liang Zhu
 • yorinad - Jørn Åne

0000 Møtet er satt

 • 06.10.2016 18:34

0001 Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 • Ordstyrer - ilsegv
 • Referent - pederbs
 • Tellekorps - sonderso og liangzh
 • Protokollunderskrivere - mettehsj, birks, ilsegv

0010 Godkjenning av innkalling og dagsorden

 • Godkjent ved akklamasjon

0011 Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

 • Referatet ble lest under møtet
 • Godkjennes enstemmig ved håndsopprekning

0100 Styrets halvårsrapport

0101 Drifts halvårsrapport

 • Driftsrapport/V2016
 • Driftkordinator kunne ikke være tilstede, men rapport ble sendt inn via SMS til styreleder
 • Halvårsmøtet hadde en pause fra 18:52 til 18:54
 • Godkjent ved akklamasjon betinget at SMSen som ble lest opp skrives inn på PVVs wikiside som V2016, og at forrige V2016 flyttes til H2015

0110 CERTs halvårsrapport

 • Vi har ikke CERT rapport dette møtet, som de to forrige møtene
 • Jørn fåreslår at neste halvårsmøte ikke tar med denne posten og istedenfor stemmer for å legge ned CERT
 • Rapporten kan ikke godkjennes i og med at den ikke finnes

0111 Godkjenning av regnskap for første halvår

 • Kan ikke godkjennes i og med at det ikke har blitt levert et regnskap for det første halvåret 2016

1000 Godkjenning av revidert budsjett

 • Kommer med forslag om å ikke revidere budsjettet nå, og håndtere denne posten og posten ovenfor på et ekstraordinært halvårsmøte, dato settes senere av styret
 • Ingen revidert budjett er presentert, kan ikke godkjennes

1001 Valg av leder

 • Disse ble nominert og godtokk:
  • Amund
  • Peder
 • Disse ble nominert og godtokk ikke:
  • Ilse
  • Robert
  • Sondre
  • Finn
  • Birk
 • Valget avgjøres via hemmelig avstemning
 • Resultat:
  • Peder: 7
  • Amund: 6
 • Peder valgt til styreleder

1010 Valg av styre

 • Nominert:
  • Mette
  • Robert
  • Amund
  • Birk
  • Karl
 • Nominert men godtok ikke:
  • Aleks
  • Sondre
 • Ingen innvendinger mot å ha 6 personer i styret
 • Alle nominerte valgt til styret ved akklamasjon

1011 Valg av valgkomité

 • Jørn og Finn nominert til valgkommité og godkjent ved akklamasjon

1100 Møtet heves

 • Møtet ble hevet klokken 19:48