Difference between revisions of "Halvårsmøte/2016H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 12: Line 12:
 
* liangzh - Liang Zhu
 
* liangzh - Liang Zhu
 
* yorinad - Jørn Åne
 
* yorinad - Jørn Åne
 +
I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn
  
 
== 0000 Møtet er satt ==
 
== 0000 Møtet er satt ==
Line 40: Line 41:
  
 
== 0110 CERTs halvårsrapport ==
 
== 0110 CERTs halvårsrapport ==
* Vi har ikke CERT rapport dette møtet, som de to forrige møtene
+
* Vi har ikke CERT-rapport dette møtet, som de to forrige møtene
* Jørn fåreslår at neste halvårsmøte ikke tar med denne posten og istedenfor stemmer for å legge ned CERT
+
* Jørn foreslår at neste halvårsmøte ikke tar med denne posten og istedenfor stemmer for å legge ned CERT
 
* Rapporten kan ikke godkjennes i og med at den ikke finnes
 
* Rapporten kan ikke godkjennes i og med at den ikke finnes
  
Line 52: Line 53:
  
 
== 1001 Valg av leder ==
 
== 1001 Valg av leder ==
* Disse ble nominert og godtokk:
+
* Disse ble nominert og godtok:
** Amund
+
** amundbk
** Peder
+
** pederbs
* Disse ble nominert og godtokk ikke:
 
** Ilse
 
** Robert
 
** Sondre
 
** Finn
 
** Birk
 
 
* Valget avgjøres via hemmelig avstemning
 
* Valget avgjøres via hemmelig avstemning
 
* Resultat:
 
* Resultat:
** Peder: 7
+
** pederbs: 7
** Amund: 6
+
** amundbk: 6
* Peder valgt til styreleder
+
* pederbs valgt til styreleder
  
 
== 1010 Valg av styre ==
 
== 1010 Valg av styre ==
 
* Nominert:
 
* Nominert:
** Mette
+
** mettehsj
** Robert
+
** robertem
** Amund
+
** amundbk
** Birk
+
** birks
** Karl
+
** karlaho
* Nominert men godtok ikke:
 
** Aleks
 
** Sondre
 
 
* Ingen innvendinger mot å ha 6 personer i styret
 
* Ingen innvendinger mot å ha 6 personer i styret
 
* Alle nominerte valgt til styret ved akklamasjon
 
* Alle nominerte valgt til styret ved akklamasjon
  
 
== 1011 Valg av valgkomité ==
 
== 1011 Valg av valgkomité ==
* Jørn og Finn nominert til valgkommité og godkjent ved akklamasjon
+
* yorinad og finninde nominert til valgkommité og godkjent ved akklamasjon
  
 
== 1100 Møtet heves ==
 
== 1100 Møtet heves ==
 
* Møtet ble hevet klokken 19:48
 
* Møtet ble hevet klokken 19:48

Latest revision as of 20:02, 6 October 2016

Tilstede:

 • ilsegv - Ilse Gerda Visser
 • finninde - Finn Inderhaug Holme
 • sonderso - Sondre Lund
 • robertem - Robert Eric Maikher
 • Mettehsj - Mette Helen Sjåstad
 • karlaho - Karl August Høivik
 • birks - Birk Solbjørg
 • aleksanw - Aleksander Wasaznik
 • amundbk - Amund Bergeland Karlsvik
 • pederbs - Peder Bergebakken Sundt
 • liangzh - Liang Zhu
 • yorinad - Jørn Åne

I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn

0000 Møtet er satt

 • 06.10.2016 18:34

0001 Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 • Ordstyrer - ilsegv
 • Referent - pederbs
 • Tellekorps - sonderso og liangzh
 • Protokollunderskrivere - mettehsj, birks, ilsegv

0010 Godkjenning av innkalling og dagsorden

 • Godkjent ved akklamasjon

0011 Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

 • Referatet ble lest under møtet
 • Godkjennes enstemmig ved håndsopprekning

0100 Styrets halvårsrapport

0101 Drifts halvårsrapport

 • Driftsrapport vår 2016
 • Driftkordinator kunne ikke være tilstede, men rapport ble sendt inn via SMS til styreleder
 • Halvårsmøtet hadde en pause fra 18:52 til 18:54
 • Godkjent ved akklamasjon betinget at SMSen som ble lest opp skrives inn på PVVs wikiside som V2016, og at forrige V2016 flyttes til H2015

0110 CERTs halvårsrapport

 • Vi har ikke CERT-rapport dette møtet, som de to forrige møtene
 • Jørn foreslår at neste halvårsmøte ikke tar med denne posten og istedenfor stemmer for å legge ned CERT
 • Rapporten kan ikke godkjennes i og med at den ikke finnes

0111 Godkjenning av regnskap for første halvår

 • Kan ikke godkjennes i og med at det ikke har blitt levert et regnskap for det første halvåret 2016

1000 Godkjenning av revidert budsjett

 • Kommer med forslag om å ikke revidere budsjettet nå, og håndtere denne posten og posten ovenfor på et ekstraordinært halvårsmøte, dato settes senere av styret
 • Ingen revidert budjett er presentert, kan ikke godkjennes

1001 Valg av leder

 • Disse ble nominert og godtok:
  • amundbk
  • pederbs
 • Valget avgjøres via hemmelig avstemning
 • Resultat:
  • pederbs: 7
  • amundbk: 6
 • pederbs valgt til styreleder

1010 Valg av styre

 • Nominert:
  • mettehsj
  • robertem
  • amundbk
  • birks
  • karlaho
 • Ingen innvendinger mot å ha 6 personer i styret
 • Alle nominerte valgt til styret ved akklamasjon

1011 Valg av valgkomité

 • yorinad og finninde nominert til valgkommité og godkjent ved akklamasjon

1100 Møtet heves

 • Møtet ble hevet klokken 19:48