Halvårsmøte/2016EkstraordinærtH

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 21:10, 3 November 2016 by Karlaho (talk | contribs) (Created page with "== Tilstede == - Karl August Høivik (karlaho) - Amund Bergland Kvalsvik (amundbk) - Sondre Lund (sondrso) - Robert Eric Maikher (robertem) - Aleksander Wasaznik (aleksan...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tilstede

- Karl August Høivik (karlaho)
- Amund Bergland Kvalsvik (amundbk)
- Sondre Lund (sondrso)
- Robert Eric Maikher (robertem)
- Aleksander Wasaznik (aleksanw)
- Peder Bergebakken Sundt (pederbs)

I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn


Møtet er satt

03.11.2016 18:22

Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

 - Referent: karlaho
 - Ordstyrer: pederbs
 - Protokollunderskrivere: sondrso og amundbk
 - Tellekorps: aleksanw

Gjennomgang av regnskap

- Budsjettet skal gjelde fra januar-januar
 - Budsjettet som er framlagt er 75% gjennom
 - Bank er dyrt
 - Vi vurderer å bytte bank
 - "Hardware"
 - Mye kontant som har blitt tatt ut
 - Ingen kontanter har satt inn
 - "Trivsel"
 - Har så vidt brukt noe på trivsel
 - "Daglig drift"
 - Vi er litt over på "Daglig drift" pga. engangsutgifter
 - Daglig drift har brukt mer enn forventet
 - Planlegger å få inn 3800 mer inntekt innen jan-feb
 - Styret godkjenner enstemmig budsjettet

Revidering av budsjettet

 - Øke "Daglig drift"-posten
  - Fant ut at vi hadde godkjent 1000 på forrige halvårsmøte
    - Sette av 5000kr til engangspost til innkjøp av bokhyller
  - aleksanw, sondrso stemmer blankt
  - karlaho, pederbs, amundbk, robertem stemmer for
 - Budsjett godkjent enstemmig

Møtet er hevet

03.11.2016 19:28