Halvårsmøte/2015H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 19:43, 5 September 2015 by Ilsegv (talk | contribs) (Created page with "== Referat == === Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 2015-09-05 === De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn): * yorinad: Yorin Anne De Jo...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Referat

Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 2015-09-05

De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):

 • yorinad: Yorin Anne De Jong
 • aleksanw: Aleksander Gustaw Wasaznik
 • chrishoh: Christopher Hohler
 • finninde: Finn Inderhaug Holme
 • liangzh: Liang Zhu
 • simongli: Simon Glisic Randby
 • robertem: Robert Eric Maikher
 • ilsegv: Ilse Gerda Visser
 • pederbs: Peder Bergebakken Sundt


Alle de tilstedeværende medlemmene er stemmeberettigede. I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.

Pederbs kom 17:30, finninde dro 17:34.

Ikke tilstede, men nevnt i referatet:

 • chrivi: Christoffer Viken

Saksliste

 • Møtet er satt
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 • Styrets halvårsrapport
 • Drifts halvårsrapport
 • CERTs halvårsrapport
 • Godkjenning av regnskap for første halvår
 • Godkjenning av revidert budsjett
 • Valg av leder
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Møtet heves

Møtet er satt

Møtet startet 17:15.

Aleksanw er ordstyrer. Ilsegv er referent. Aleksanw og chrishoh er tellekorps. Simongli og yorinad er protokollunderskrivere.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kommentar: Innkalling ble tatt av spamfilteret til Gmail.

Godkjent ved akklamasjon.

Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Kritikk og kommentarer:

 • Godkjenning ved unngåing av blikk er ikke en god møtestil.
 • Plakat om halvårsmøte burde bli hengt på PVV. Dette har ikke blitt gjort.
 • "majoriteten ville ikke stemme skriftlig" burde bli omformulert til "alle syntes det var greit".
 • valgkomitéen har ikke dukket opp, kanskje fordi alias på epost ikke ble oppdatert.

Godkjent ved akklamasjon.

Styrets halvårsrapport

Aleksanw presenterte styrets halvårsrapport. Kommentar: rapporten glemte å nevne at PVV får lov til å beholde rommene i 2 år til. Godkjent ved akklamasjon.

Drifts halvårsrapport

Ikke godkjent, fordi man vil ha en skriftlig rapport fra driftskoordinator. Dirftskoordinator var ikke til stede.

CERTs halvårsrapport

Yorinad ga CERTs halvårsrapport muntlig. Tilstedeværende ville ikke godkjenne før det er skriftlig.

Godkjenning av regnskap for første halvår

Chrishoh presenterte regnskapet. Kommentarer: forslag om å ha en "arrangementer" post. To desimaler på alle tall i regnskapet hadde vært mer leselig.

Godkjent ved akklamasjon.

Godkjenning av revidert budsjett

Kommentarer: aleksanw foreslår å ha en "arrangementer" post.

chrishoh foreslår å øke posten administrative utgifter med 1000.

Begge forslagene prøver å løse det samme problemet. Problemet rundt utydige postnavn blir diskutert.

Chrishoh foreslår at "arrangementer" posten får 4400 kroner. Dette blir foreslått brukt til immatrikulering, komme-i-gang-dagen, 7 kurs og 3 hakkehelger.

Vi er for dårlige til å bruke hardwarebudsjettet vårt.

Kasserer foreslår at revidert budsjett har følgende endringer: "Administrative utgifter" blir hetende "daglig drift og forbruksvarer". Arrangementer, på 4400 kroner, blir en ny post.

Forslagene godkjennes ved akklamasjon.

Valg av leder

Alle tilstedeværende ble nominert, ilsegv og chrishoh godtar nominasjonen. Aleksanw og simongli er tellekorps for denne avstemningen, fordi chrishoh ble nominert.

Det ble stemt ved håndsopprekkning.

Resultatet: ilsegv: 6 stemmer chrishoh: 1 stemme blank: 1 stemme

ilsegv blir ny leder.

Valg av styre

Alle tilstedeværende ble nominert, i tilleg til chrivi og finninde. Simongli, chrivi, chrishoh, yorinad, liangzh, pederbs og robertem godkjenner nominasjonen.

Forslaget om 5 styremedlemmer godkjennes ved akklamasjon.

Aleksanw og ilsegv er tellekorps for denne avstemningen, fordi chrishoh ble nominert.

Det ble holdt skriftlig avstemning, Borda count ble brukt for å føre poeng fra stemmene.

Resultatet

Nominert Poeng total
chrivi 1 2 _ 2 6 7 _ 5 23
chrishoh 7 5 7 7 7 5 7 7 52
simongli 3 4 6 3 4 3 6 6 52
yorinad 4 1 3 5 5 6 _ _ 24
liangzh 2 3 2 1 2 4 _ _ 14
pederbs 6 7 4 4 3 _ 5 3 32
robertem 5 6 5 6 1 _ 4 4 31

Chrishoh, simongli, pederbs, robertem og yorinad er de nye styremedlemene.

Valg av valgkomité

Liangzh og aleksanw velges til valgkomité, godkjennes ved akklamasjon


Møtet heves

Drift og CERT sine halvårsrapport ble ikke godkjent. Det er besluttet at de skal bli behandlet på et senere uspesifisert tidspunkt.

Møtet er hevet.