Difference between revisions of "Halvårsmøte/2013H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(riktig saksliste)
(referat fra halvårsmøtet)
Line 21: Line 21:
 
<li>Møtet heves</li>
 
<li>Møtet heves</li>
 
</ol>
 
</ol>
 +
 +
== Referat ==
 +
 +
Referatet ble skrevet i LaTeX, skrevet ut på papir og signert for hånd.  Originalen befinner seg i en perm på PVV.  De følgende filene inneholder referatet:
 +
 +
* [[File:Referat-2013h.pdf]]:  Referat (filen som ble skrevet ut)
 +
* [[File:Referat-2013h-signert.pdf]]:  Referat med signaturer (skannet fra originalen)
  
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 19:42, 12 September 2013

Innkallinger

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport: File:Styrets-rapport-2013h.pdf
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av regnskap for første halvår
 9. Godkjenning av revidert budsjett
 10. Valg av leder
 11. Valg av styre
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves

Referat

Referatet ble skrevet i LaTeX, skrevet ut på papir og signert for hånd. Originalen befinner seg i en perm på PVV. De følgende filene inneholder referatet: