Difference between revisions of "Halvårsmøte/2013H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(styrets rapport)
(riktig saksliste)
Line 14: Line 14:
 
<li>[https://www.pvv.ntnu.no/pvv/Driftsrapport/H2013 Drifts halvårsrapport]</li>
 
<li>[https://www.pvv.ntnu.no/pvv/Driftsrapport/H2013 Drifts halvårsrapport]</li>
 
<li>CERTs halvårsrapport</li>
 
<li>CERTs halvårsrapport</li>
<li>Godkjenning av forrige års regnskap</li>
+
<li>Godkjenning av regnskap for første halvår</li>
<li>Godkjenning av årets budsjett</li>
+
<li>Godkjenning av revidert budsjett</li>
 +
<li>Valg av leder</li>
 
<li>Valg av styre</li>
 
<li>Valg av styre</li>
<li>Valg av revisor</li>
 
 
<li>Valg av valgkomité</li>
 
<li>Valg av valgkomité</li>
 
<li>Møtet heves</li>
 
<li>Møtet heves</li>

Revision as of 17:26, 12 September 2013

Innkallinger

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport: File:Styrets-rapport-2013h.pdf
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av regnskap for første halvår
 9. Godkjenning av revidert budsjett
 10. Valg av leder
 11. Valg av styre
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves