Difference between revisions of "Halvårsmøte/2013H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(styrets rapport)
Line 11: Line 11:
 
<li>Godkjenning av innkalling og dagsorden</li>
 
<li>Godkjenning av innkalling og dagsorden</li>
 
<li>Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte</li>
 
<li>Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte</li>
<li>Styrets halvårsrapport</li>
+
<li>Styrets halvårsrapport: [[File:Styrets-rapport-2013h.pdf]]</li>
 
<li>[https://www.pvv.ntnu.no/pvv/Driftsrapport/H2013 Drifts halvårsrapport]</li>
 
<li>[https://www.pvv.ntnu.no/pvv/Driftsrapport/H2013 Drifts halvårsrapport]</li>
 
<li>CERTs halvårsrapport</li>
 
<li>CERTs halvårsrapport</li>

Revision as of 17:24, 12 September 2013

Innkallinger

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport: File:Styrets-rapport-2013h.pdf
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av forrige års regnskap
 9. Godkjenning av årets budsjett
 10. Valg av styre
 11. Valg av revisor
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves