Halvårsmøte/2011V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 19:12, 15 February 2011 by Andreao (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Referat fra PVVs halvårsmøte

15. februar 2011

Tilstede

14 personer var tilstede, samtlige stemmeberettigede.

 • almelid
 • andreao
 • andrfla
 • oysteini
 • torjehoa
 • oyvinlek
 • terjesc
 • mathia
 • bjorncol
 • larstoc
 • trygvrad
 • inebeate
 • jarlerik
 • tirilane

Endelig saksliste

 1. Møtet er satt.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 5. Styrets halvårsrapport.
 6. Drifts halvårsrapport.
 7. Godkjenning av forrige års regnskap.
 8. Godkjenning av årets budsjett.
 9. Valg av styre.
 10. Valg av revisor.
 11. Valg av valgkomité.
 12. Møtet er hevet.

Saker

1. Møtet er satt

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

 • oysteini ordstyrer
 • andreao referent
 • tirilane og mathia tellekorps

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

 • Styrets rapport fortsatt en død lenke.
 • Godkjennes ved akklamasjon.

5. Styrets halvårsrapport

 • Godkjennes ved akklamasjon.

6. Drifts halvårsrapport

 • Godkjennes ved akklamasjon.


7. Godkjenning av forrige års regnskap

 • Litt diskusjon om ny bank og renteinntekter.
 • Godkjent ved akklamasjon.

8. Godkjenning av årets budsjett

 • trygvrad fremmer forslag om å søke pengestøtte fra frifond.no og andre støtteordninger til fremtidige arrangement. Dette vil bli diskutert på neste styremøte.
 • Godkjent ved akklamasjon.


9. Valg av styre

 • andreao, andrfla, torjehoa, inebeate og trygvrad har lyst til å være med i styret, og denne styresammensetningen godkjennes ved akklamasjon.


10. Valg av revisor

 • mathiasm foreslås, og oysteini skal spørre ham pent.
 • Saken tages opp på neste styremøte.
 • Godkjennes ved akklamasjon.

11. Valg av valgkomité

 • mathia og larstoc melder seg frivillige.
 • Godkjennes ved akklamasjon.

12. Møtet er hevet