Halvårsmøte/2011V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 18:54, 15 February 2011 by Andreao (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Referat fra PVVs halvårsmøte

15. februar 2011

Tilstede

14 personer var tilstede, samtlige stemmeberettigede.

 • almelid
 • andreao
 • andrfla
 • oysteini
 • torjehoa
 • oyvinlek
 • terjesc
 • mathia
 • bjorncol
 • larstoc
 • trygvrad
 • inebeate
 • jarlerik
 • tirilane

Endelig saksliste

 1. Møtet er satt.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 5. Styrets halvårsrapport.
 6. Drifts halvårsrapport.
 7. Godkjenning av forrige års regnskap.
 8. Godkjenning av årets budsjett.
 9. Valg av styre.
 10. Valg av revisor.
 11. Valg av valgkomité.
 12. Møtet er hevet.

Saker

1. Møtet er satt

2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

oysteini ordstyrer andreao referent tirilane og mathia tellekorps

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Styrets rapport fortsatt i rød. Godkjennes ved akklamasjon.

5. Styrets halvårsrapport

Godkjennes ved akklamasjon.

6. Drifts halvårsrapport

Godkjennes ved akklamasjon.


7. Godkjenning av forrige års regnskap

Litt diskusjon om ny bank og renteinntekter. Godkjent ved akklamasjon.

8. Godkjenning av årets budsjett

 • trygvrad fremmer forslag om å søke pengestøtte fra frifond.no og andre støtteordninger til fremtidige arrangement. Dette vil bli diskutert på neste styremøte.
 • Godkjent ved akklamasjon.


9. Valg av styre

10. Valg av revisor

11. Valg av valgkomité

12. Møtet er hevet