Difference between revisions of "Halvårsmøte/2011V"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Start på rapport fra halvårsmøte.)
(No difference)

Revision as of 18:35, 15 February 2011

Referat fra PVVs halvårsmøte

5. oktober 2010

Tilstede

12 personer var tilstede, samtlige stemmeberettigede.

 • almelid
 • andreao
 • andrfla
 • johanste
 • lykkebo
 • orjane
 • oyvinlek
 • oysteini
 • rakhmato
 • terjesc
 • tirilane
 • torjehoa

Endelig saksliste

 1. Møtet er satt.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 5. Styrets halvårsrapport.
 6. Drifts halvårsrapport.
 7. Godkjenning av forrige års regnskap.
 8. Godkjenning av årets budsjett.
 9. Valg av styre.
 10. Valg av revisor.
 11. Valg av valgkomité.
 12. Møtet er hevet.

Saker

Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Styrets rapport fortsatt i rød. Godkjennes ved akklamasjon.

Styrets rapport godkjennes ved akklamasjon.

Drifts rapport godkjennes ved akklamasjon.