Halvårsmøte/2011H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 07:08, 21 September 2011 by Oysteini (talk | contribs) (flyttet referatet inn hit)
Jump to navigation Jump to search

Innkalling.

Tid: Tirsdag 20. september 2011, kl. 18:15
Sted: KJL5

Saksliste:

0. Møtet er satt
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
4. Styrets halvårsrapport
5. Drifts halvårsrapport
6. CERTs halvårsrapport
7. Godkjenning av regnskap for første halvår
8. Godkjenning av revidert budsjett
9. Valg av leder
A. Valg av styre
B. Valg av valgkomité
C. Forslag til lovendring
D. Møtet heves

Referat

Sak 0. Møtet er satt

Vedtatt ved akklamasjon

Sak 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Innstilles: Referent = gombos Ordstyrer = oysteini Tellekorps = valgkomite

Vedtatt ved akklamasjon

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent ved akklamasjon

Sak 3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Godkjent ved akklamasjon

Sak 4. Styrets halvårsrapport

Rettelse: studentrådene IME og NT redegjørelser om rom-bruk ved torjehoa og trygvrad:

   styret følger med videre, og sørger for å opprettholde rommene
   hjelper andre med spesielle dataproblemer, sendt videre fra Orakeltjenesten
   holder kurs, yter for 

Godkjent ved akklamasjon

Sak 5. Drifts halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

Sak 6. CERTs halvårsrapport

Da møtet ble satt var det ikke kommet noen årsrapport fra CERT, og det ble vedtatt at CERT skulle bli anmodet om å lage en rapport til neste halvårsmøte, og at saken ble hoppet over.

Litt senere sendte knuta en tekstmelding til oysteini med en årsrapport, som vil legges ut her. Denne ble godkjent ved akklamasjon.


Sak 7. Godkjenning av regnskap for første halvår

Hardware inneholder:

   skjermer som døde i vinter ~4000
   Spiralis
   Server til ~20000

Venter å bruke ~4000 på sofa senere (trivsel)

Godkjent ved akklamasjon

Sak 8. Godkjenning av revidert budsjett

Spørsmål om PVVs eiendeler. Ikke full oversikt på stående fot.

Spørsmål om ny printer, forslag om å revidere budsjettet.

   trygvrad: motforslag om å la være, siden vi kan høre rundt på NTNU etter kasserte printere

trygvrads forslag vedtatt ved stemming

budsjettet godkjennes ved akklamasjon

Sak 9. Valg av leder

torjehoa innstilles av valgkomiteen trygvrad foreslås av andrfla

Valget utføres ved hemmelig valg.

trygvrad: 9 torjehoa: 2 forkastet: 1 blank: 2

trygvrad er ny leder

Sak A. Valg av styre

valgkomite instiller sittende styre: andreao andrfla inebeate oysteini torjehoa

innstilles fra sal: aleksanw olechrin

forslag om å ha leder + 6 styremedlemmer

   vedtatt ved akklamasjon

stemmingsordning med vekting ble vedtatt ved håndsopprekning.

Valget gjennomføres hemmelig.

andreao: 323/165 ~ 1,957 andrfla: 1444/315 ~ 4,584 inebeate: 449/105 ~ 4,276 oysteini: 15352/3465 ~ 4,430 torjehoa: 1843/315 ~ 5,850 aleksanw: 281/105 ~ 2,676 olechrin: 659/693 ~ 0,950

styret består av torjehoa, andrfla, oysteini, inebeate, aleksanw, andreao

Sak B. Valg av valgkomité

olechrin, mathia, larstoc er innstilt

vedtatt ved akklamasjon


Sak C. Forslag til lovendring

Godkjent ved akklamasjon

Diskusjon om ordlyd i lovforslaget. Det er et ønske om å fremheve at vi betaler 42 kroner base 12 i året. Motforslag om at historisk trivia vil holde med "morsomheten" 42 base 12, og at lovene er klarei og formelle. Det vedtas ved stemming at loven endres kun til 50 kroner.

Sak D. Møtet heves

Godkjent ved akklamasjon


Oppmøte

tormodg tinderho bjorncol gombos andrfla aleksanw torjehoa trygvrad olechrin oyvinlek paloas oysteini mathia larstoc