Difference between revisions of "Halvårsmøte/2011H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 21: Line 21:
 
D. Møtet heves
 
D. Møtet heves
  
[[Referat]]
+
[[Referat | Referat Halvårsmøte/2011H]]

Revision as of 19:11, 20 September 2011

Innkalling.

Tid: Tirsdag 20. september 2011, kl. 18:15
Sted: KJL5

Saksliste:

0. Møtet er satt
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
4. Styrets halvårsrapport
5. Drifts halvårsrapport
6. CERTs halvårsrapport
7. Godkjenning av regnskap for første halvår
8. Godkjenning av revidert budsjett
9. Valg av leder
A. Valg av styre
B. Valg av valgkomité
C. Forslag til lovendring
D. Møtet heves

Referat Halvårsmøte/2011H