Difference between revisions of "Halvårsmøte/2011H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(linker til styrets og drifts halvårsrapporter)
Line 20: Line 20:
 
C. Forslag til lovendring<BR>
 
C. Forslag til lovendring<BR>
 
D. Møtet heves
 
D. Møtet heves
 +
 +
[[Referat]]

Revision as of 19:09, 20 September 2011

Innkalling.

Tid: Tirsdag 20. september 2011, kl. 18:15
Sted: KJL5

Saksliste:

0. Møtet er satt
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
4. Styrets halvårsrapport
5. Drifts halvårsrapport
6. CERTs halvårsrapport
7. Godkjenning av regnskap for første halvår
8. Godkjenning av revidert budsjett
9. Valg av leder
A. Valg av styre
B. Valg av valgkomité
C. Forslag til lovendring
D. Møtet heves

Referat