Difference between revisions of "Halvårsmøte/2011H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(flyttet referatet inn hit)
(Formatering, tegnsetting, store forbokstaver. Lagt til noen oppklarende ord.)
Line 24: Line 24:
  
 
=== Sak 0. Møtet er satt ===
 
=== Sak 0. Møtet er satt ===
Vedtatt ved akklamasjon
+
Vedtatt ved akklamasjon.
  
 
=== Sak 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps ===
 
=== Sak 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps ===
  
Innstilles:
+
Innstilles:<BR>
Referent = gombos
+
Referent = gombos<BR>
Ordstyrer = oysteini
+
Ordstyrer = oysteini<BR>
 
Tellekorps = valgkomite
 
Tellekorps = valgkomite
  
Vedtatt ved akklamasjon
+
Vedtatt ved akklamasjon.
  
 
=== Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden ===
 
=== Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden ===
Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon.
  
 
=== Sak 3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte ===
 
=== Sak 3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte ===
Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon.
  
 
=== Sak 4. Styrets halvårsrapport ===
 
=== Sak 4. Styrets halvårsrapport ===
 
Rettelse: studentrådene IME og NT
 
Rettelse: studentrådene IME og NT
redegjørelser om rom-bruk ved torjehoa og trygvrad:
 
    styret følger med videre, og sørger for å opprettholde rommene
 
    hjelper andre med spesielle dataproblemer, sendt videre fra Orakeltjenesten
 
    holder kurs, yter for
 
  
Godkjent ved akklamasjon
+
Redegjørelser om rom-bruk ved torjehoa og trygvrad:
 +
* styret følger med videre, og sørger for å opprettholde rommene
 +
* hjelper andre med spesielle dataproblemer, sendt videre fra Orakeltjenesten
 +
* holder kurs, yter for
 +
 
 +
Godkjent ved akklamasjon.
  
 
=== Sak 5. Drifts halvårsrapport ===
 
=== Sak 5. Drifts halvårsrapport ===
  
Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon.
  
 
=== Sak 6. CERTs halvårsrapport ===
 
=== Sak 6. CERTs halvårsrapport ===
Line 58: Line 59:
  
 
Litt senere sendte knuta en tekstmelding til oysteini med en årsrapport, som vil legges ut her. Denne ble godkjent ved akklamasjon.
 
Litt senere sendte knuta en tekstmelding til oysteini med en årsrapport, som vil legges ut her. Denne ble godkjent ved akklamasjon.
 
  
 
=== Sak 7. Godkjenning av regnskap for første halvår ===
 
=== Sak 7. Godkjenning av regnskap for første halvår ===
 
Hardware inneholder:
 
Hardware inneholder:
    skjermer som døde i vinter ~4000
+
* skjermer som døde i vinter ~4000
    Spiralis
+
* Spiralis
    Server til ~20000
+
* Server til ~20000
  
Venter å bruke ~4000 på sofa senere (trivsel)
+
Venter å bruke ~4000 på sofa senere (trivsel).
  
Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon.
  
 
=== Sak 8. Godkjenning av revidert budsjett ===
 
=== Sak 8. Godkjenning av revidert budsjett ===
Line 74: Line 74:
  
 
Spørsmål om ny printer, forslag om å revidere budsjettet.
 
Spørsmål om ny printer, forslag om å revidere budsjettet.
    trygvrad: motforslag om å la være, siden vi kan høre rundt på NTNU etter kasserte printere
 
trygvrads forslag vedtatt ved stemming
 
  
budsjettet godkjennes ved akklamasjon
+
trygvrad: motforslag om å la være, siden vi kan høre rundt på NTNU etter kasserte printere.
 +
 
 +
trygvrads forslag vedtatt ved stemming.
 +
 
 +
Budsjettet godkjennes ved akklamasjon.
  
 
=== Sak 9. Valg av leder ===
 
=== Sak 9. Valg av leder ===
torjehoa innstilles av valgkomiteen
+
torjehoa innstilles av valgkomiteen.
trygvrad foreslås av andrfla
+
trygvrad foreslås av andrfla.
  
 
Valget utføres ved hemmelig valg.
 
Valget utføres ved hemmelig valg.
  
trygvrad: 9
+
Stemmer:
torjehoa: 2
+
* trygvrad: 9
forkastet: 1
+
* torjehoa: 2
blank: 2
+
* forkastet: 1
 +
* blank: 2
  
trygvrad er ny leder
+
trygvrad er ny leder.
  
 
=== Sak A. Valg av styre ===
 
=== Sak A. Valg av styre ===
 
valgkomite instiller sittende styre:
 
valgkomite instiller sittende styre:
andreao
+
* andreao
andrfla
+
* andrfla
inebeate
+
* inebeate
oysteini
+
* oysteini
torjehoa
+
* torjehoa
 +
 
 +
Innstilles fra sal:
 +
* aleksanw
 +
* olechrin
  
innstilles fra sal:
+
Forslag om å ha leder + 6 styremedlemmer.  Vedtatt ved akklamasjon
aleksanw
 
olechrin
 
  
forslag om å ha leder + 6 styremedlemmer
+
Stemmingsordning med vekting ble vedtatt ved håndsopprekning.
    vedtatt ved akklamasjon
 
stemmingsordning med vekting ble vedtatt ved håndsopprekning.
 
  
 
Valget gjennomføres hemmelig.
 
Valget gjennomføres hemmelig.
  
andreao: 323/165 ~ 1,957
+
Stemmer:
andrfla: 1444/315 ~ 4,584
+
* andreao: 323/165 ~ 1,957
inebeate: 449/105 ~ 4,276  
+
* andrfla: 1444/315 ~ 4,584
oysteini: 15352/3465 ~ 4,430
+
* inebeate: 449/105 ~ 4,276  
torjehoa: 1843/315 ~ 5,850  
+
* oysteini: 15352/3465 ~ 4,430
aleksanw: 281/105 ~ 2,676
+
* torjehoa: 1843/315 ~ 5,850  
olechrin: 659/693 ~ 0,950
+
* aleksanw: 281/105 ~ 2,676
 +
* olechrin: 659/693 ~ 0,950
  
styret består av torjehoa, andrfla, oysteini, inebeate, aleksanw, andreao
+
Styret består av torjehoa, andrfla, oysteini, inebeate, aleksanw, andreao.
  
 
=== Sak B. Valg av valgkomité ===
 
=== Sak B. Valg av valgkomité ===
olechrin, mathia, larstoc er innstilt
+
olechrin, mathia, larstoc er innstilt.
 
 
vedtatt ved akklamasjon
 
  
 +
Vedtatt ved akklamasjon.
  
 
=== Sak C. Forslag til lovendring ===
 
=== Sak C. Forslag til lovendring ===
Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon.
  
 
Diskusjon om ordlyd i lovforslaget. Det er et ønske om å fremheve at vi betaler 42 kroner base 12 i året.
 
Diskusjon om ordlyd i lovforslaget. Det er et ønske om å fremheve at vi betaler 42 kroner base 12 i året.
Line 135: Line 138:
 
=== Sak D. Møtet heves ===
 
=== Sak D. Møtet heves ===
  
Godkjent ved akklamasjon
+
Godkjent ved akklamasjon.
 
 
 
 
  
 
=== Oppmøte ===
 
=== Oppmøte ===

Revision as of 07:17, 21 September 2011

Innkalling.

Tid: Tirsdag 20. september 2011, kl. 18:15
Sted: KJL5

Saksliste:

0. Møtet er satt
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
4. Styrets halvårsrapport
5. Drifts halvårsrapport
6. CERTs halvårsrapport
7. Godkjenning av regnskap for første halvår
8. Godkjenning av revidert budsjett
9. Valg av leder
A. Valg av styre
B. Valg av valgkomité
C. Forslag til lovendring
D. Møtet heves

Referat

Sak 0. Møtet er satt

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Innstilles:
Referent = gombos
Ordstyrer = oysteini
Tellekorps = valgkomite

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 4. Styrets halvårsrapport

Rettelse: studentrådene IME og NT

Redegjørelser om rom-bruk ved torjehoa og trygvrad:

 • styret følger med videre, og sørger for å opprettholde rommene
 • hjelper andre med spesielle dataproblemer, sendt videre fra Orakeltjenesten
 • holder kurs, yter for

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 5. Drifts halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 6. CERTs halvårsrapport

Da møtet ble satt var det ikke kommet noen årsrapport fra CERT, og det ble vedtatt at CERT skulle bli anmodet om å lage en rapport til neste halvårsmøte, og at saken ble hoppet over.

Litt senere sendte knuta en tekstmelding til oysteini med en årsrapport, som vil legges ut her. Denne ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 7. Godkjenning av regnskap for første halvår

Hardware inneholder:

 • skjermer som døde i vinter ~4000
 • Spiralis
 • Server til ~20000

Venter å bruke ~4000 på sofa senere (trivsel).

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 8. Godkjenning av revidert budsjett

Spørsmål om PVVs eiendeler. Ikke full oversikt på stående fot.

Spørsmål om ny printer, forslag om å revidere budsjettet.

trygvrad: motforslag om å la være, siden vi kan høre rundt på NTNU etter kasserte printere.

trygvrads forslag vedtatt ved stemming.

Budsjettet godkjennes ved akklamasjon.

Sak 9. Valg av leder

torjehoa innstilles av valgkomiteen. trygvrad foreslås av andrfla.

Valget utføres ved hemmelig valg.

Stemmer:

 • trygvrad: 9
 • torjehoa: 2
 • forkastet: 1
 • blank: 2

trygvrad er ny leder.

Sak A. Valg av styre

valgkomite instiller sittende styre:

 • andreao
 • andrfla
 • inebeate
 • oysteini
 • torjehoa

Innstilles fra sal:

 • aleksanw
 • olechrin

Forslag om å ha leder + 6 styremedlemmer. Vedtatt ved akklamasjon

Stemmingsordning med vekting ble vedtatt ved håndsopprekning.

Valget gjennomføres hemmelig.

Stemmer:

 • andreao: 323/165 ~ 1,957
 • andrfla: 1444/315 ~ 4,584
 • inebeate: 449/105 ~ 4,276
 • oysteini: 15352/3465 ~ 4,430
 • torjehoa: 1843/315 ~ 5,850
 • aleksanw: 281/105 ~ 2,676
 • olechrin: 659/693 ~ 0,950

Styret består av torjehoa, andrfla, oysteini, inebeate, aleksanw, andreao.

Sak B. Valg av valgkomité

olechrin, mathia, larstoc er innstilt.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak C. Forslag til lovendring

Godkjent ved akklamasjon.

Diskusjon om ordlyd i lovforslaget. Det er et ønske om å fremheve at vi betaler 42 kroner base 12 i året. Motforslag om at historisk trivia vil holde med "morsomheten" 42 base 12, og at lovene er klarei og formelle. Det vedtas ved stemming at loven endres kun til 50 kroner.

Sak D. Møtet heves

Godkjent ved akklamasjon.

Oppmøte

tormodg tinderho bjorncol gombos andrfla aleksanw torjehoa trygvrad olechrin oyvinlek paloas oysteini mathia larstoc