Difference between revisions of "Halvårsmøte/2010H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (Sak 3. La til "2 manglende saker" etter kommentar fra oysteini)
m (Rettet opp diverse etter kritikk fra oysteini.)
Line 3: Line 3:
  
 
== Tilstede ==
 
== Tilstede ==
12 stykk var tilstede, samtlige stemmeberettigede.
+
12 personer var tilstede, samtlige stemmeberettigede.
 
* almelid
 
* almelid
 
* andreao
 
* andreao
Line 84: Line 84:
 
Styret hadde glemt å revidere budsjettet til å inkludere endringer diskutert på styremøtet i forkant.
 
Styret hadde glemt å revidere budsjettet til å inkludere endringer diskutert på styremøtet i forkant.
 
Endringene ble implementert i plenum på halvårsmøtet. Spesifikt ble hardware-kostnader blir økt med 4000kr. i forhold til det presenterte budsjettet.
 
Endringene ble implementert i plenum på halvårsmøtet. Spesifikt ble hardware-kostnader blir økt med 4000kr. i forhold til det presenterte budsjettet.
Godkjennes ved akklamasjon.
+
Budsjett med endringer godkjennes ved akklamasjon.
  
 
=== Sak 8. Medlemsdatabase ===
 
=== Sak 8. Medlemsdatabase ===
  
Databasen er nærmest klar til å tages i bruk. Endringer diskutert på styretmøte i forkant ble presentert.
+
Databasen er nærmest klar til å tas i bruk. Endringer i spesifikasjonen som ble diskutert på styretmøte i forkant ble presentert.
Databasens innføring med endringer godkjennes ved akklamasjon.
+
Databasens innføring med endringer i spesifikasjon godkjennes ved akklamasjon.
  
 
=== Sak 9.  Drøfting om formalisering av forholdet mellom bistandsforespørsel og svar på disse. ===
 
=== Sak 9.  Drøfting om formalisering av forholdet mellom bistandsforespørsel og svar på disse. ===
  
rakhmato fremlegger en sak om at formalisering av forholdet mellom bistandsforespørsel og svar på disse.
+
rakhmato fremlegger en sak om formalisering av forholdet mellom bistandsforespørsel og svar på disse.
 
Saken dreier seg om henvendelser av typen "Hei PVV. Kan dere fikse PC-en min?". rakhmato savner at PVV har et klart standpunkt på at PVVs medlemmer ikke handler eller uttaler seg i kraft av PVV, men som enkeltpersoner.
 
Saken dreier seg om henvendelser av typen "Hei PVV. Kan dere fikse PC-en min?". rakhmato savner at PVV har et klart standpunkt på at PVVs medlemmer ikke handler eller uttaler seg i kraft av PVV, men som enkeltpersoner.
 
   
 
   
Line 110: Line 110:
  
 
Dermed blir oysteini PVVs nye leder.
 
Dermed blir oysteini PVVs nye leder.
Godkjennes ved akklamasjon.
 
  
 
=== Sak B. Valg av styre ===
 
=== Sak B. Valg av styre ===
Line 127: Line 126:
  
 
1 ekstra feilaktig stemme ble gitt. Denne ble ikke regnet med.  
 
1 ekstra feilaktig stemme ble gitt. Denne ble ikke regnet med.  
Da den ikke ville vært utslagsgivende bestemmer lykkebo at valget likevel er godkjent.
+
Da den ikke ville vært utslagsgivende blir det foreslått at valgresultatet skal stå. Dette godkjennes ved akklamasjon.
  
 
Dermed blir PVVs nye styret bestående av almelid, andrfla, andreao og torjehoa.
 
Dermed blir PVVs nye styret bestående av almelid, andrfla, andreao og torjehoa.
 
Godkjennes ved akklamasjon.
 
  
 
=== Sak C. Valg av valgkomité ===
 
=== Sak C. Valg av valgkomité ===
  
tirilane og mathia blir valgt til valgkomité.
+
tirilane og mathia blir nominert til valgkomité.
Godkjennes ved akklamasjon.
+
Dette godkjennes ved akklamasjon.
  
 
=== Sak D. Møtet heves ===
 
=== Sak D. Møtet heves ===
  
 
Møtet heves klokka 19:25.
 
Møtet heves klokka 19:25.
 
Møtet godkjennes ved akklamasjon.
 
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 19:49, 5 October 2010

Referat fra PVVs halvårsmøte

5. oktober 2010

Tilstede

12 personer var tilstede, samtlige stemmeberettigede.

 • almelid
 • andreao
 • andrfla
 • johanste
 • lykkebo
 • orjane
 • oyvinlek
 • oysteini
 • rakhmato
 • terjesc
 • tirilane
 • torjehoa

Endelig saksliste

 • 0. Møtet settes
 • 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
 • 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • 3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 • 4. Styrets halvårsrapport
 • 5. Drifts halvårsrapport
 • 6. Godkjenning av regnskap for første halvår
 • 7. Godkjenning av revidert budsjett
 • 8. Medlemsdatabase
 • 9. Drøfting om formalisering av forholdet mellom bistandsforespørsel og svar på desse.
 • A. Valg av leder
 • B. Valg av styre
 • C. Valg av valgkomité
 • D. Møtet heves

Saker

Sak 0. Møtet settes

Møtet settes 18:15

Sak 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

 • lykkebo velges til ordstyrer
 • andreao velges til referent
 • tirilane og johanste velges til tellekorps.

Godkjennes ved akklamasjon.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjennes ved akklamasjon.

Sak 3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

En del småfeil/mangler ble påpekt:

 • Formateringsfeil i saksliste.
 • 2 stykk sak 10.
 • 2 manglende saker.
 • Titler på sakene bør gjentas når sakene gjennomgås.
 • tirilane feilstavet.
 • Det bør skrives at sakene godkjennes (alle ble godkjent forrige gang).

I tillegg har styret ikke klart å skaffe en revisor.

Godkjennes ved akklamasjon med forbehold om at disse endringene blir gjort.

Sak 4. Styrets halvårsrapport

Leder lykkebo presenterer. Godkjennes ved akklamasjon.

Sak 5. Drifts halvårsrapport

Driftsansvarlig orjane presenterer. Godkjennes ved akklamasjon.

Sak 6. Godkjenning av regnskap for første halvår

Kasserer almelid presenterer. Godkjennes ved akklamasjon.

Sak 7. Godkjenning av revidert budsjett

Kasserer almelid presenterer. Styret hadde glemt å revidere budsjettet til å inkludere endringer diskutert på styremøtet i forkant. Endringene ble implementert i plenum på halvårsmøtet. Spesifikt ble hardware-kostnader blir økt med 4000kr. i forhold til det presenterte budsjettet. Budsjett med endringer godkjennes ved akklamasjon.

Sak 8. Medlemsdatabase

Databasen er nærmest klar til å tas i bruk. Endringer i spesifikasjonen som ble diskutert på styretmøte i forkant ble presentert. Databasens innføring med endringer i spesifikasjon godkjennes ved akklamasjon.

Sak 9. Drøfting om formalisering av forholdet mellom bistandsforespørsel og svar på disse.

rakhmato fremlegger en sak om formalisering av forholdet mellom bistandsforespørsel og svar på disse. Saken dreier seg om henvendelser av typen "Hei PVV. Kan dere fikse PC-en min?". rakhmato savner at PVV har et klart standpunkt på at PVVs medlemmer ikke handler eller uttaler seg i kraft av PVV, men som enkeltpersoner.

Blir enige om å utvikle standardsvar på slike henvendelser. lykkebo får ansvaret for å lage disse.

Godkjennes ved akklamasjon.

Sak A. Valg av leder

De tilstedeværende blir bedt om å stemme på den personen de vil ha som leder.

Kandidater med stemmeresultat:

 • oysteini -- 7 stemmer
 • almelid -- 4 stemmer
 • andreao -- 1 stemme

Dermed blir oysteini PVVs nye leder.

Sak B. Valg av styre

Det blir bestemt av styret skal bestå av 4 personer i tillegg til lederen. De tilstedeværende blir bedt om å stemme på de 4 personene de vil ha i styret.

Kandidater med stemmeresultat:

 • almelid -- 11 stemmer
 • andrfla -- 10 stemmer
 • andreao -- 10 stemmer
 • torjehoa -- 9 stemmer
 • mathia -- 4 stemmer
 • tirilane -- 4 stemmer
 • terjesc -- 0 stemmer

1 ekstra feilaktig stemme ble gitt. Denne ble ikke regnet med. Da den ikke ville vært utslagsgivende blir det foreslått at valgresultatet skal stå. Dette godkjennes ved akklamasjon.

Dermed blir PVVs nye styret bestående av almelid, andrfla, andreao og torjehoa.

Sak C. Valg av valgkomité

tirilane og mathia blir nominert til valgkomité. Dette godkjennes ved akklamasjon.

Sak D. Møtet heves

Møtet heves klokka 19:25.