Halvårsmøte/2009V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 20:18, 19 February 2009 by Oysteini (talk | contribs) (lagt inn styrets rapport, CERTs rapport og link til Drifts rapport)
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøte Vår 2009

Møtet settes!

Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Ørjan nominerer Øystein som ordfører. Odd Rune foreslås som sekretær. Valgkomite blir tellekorps. Det klappes gjennom.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det klages fra publikum om lokalisering. Til tross for krangling blir ting godkjent.

Godkjenning

Halvårsmøtereferatet godkjennes.

Rapporter

Styrets rapport

Styret presenterer rapport:

Kurs:
-- nesten hver uke hele høsten
-- ingen hittil i vår (men det kommer)

Maskot:
-- styret har besluttet å kjøpe en røyskatt, Erminea
-- vi har forsøkt å kjøpe en, men ikke klart det ennå

Utkastelse:
-- mye snakk om mulig utkastelse i høst
-- har vært stille de siste månedene

Bokinnkjøp:
-- Real World Haskell
-- The Practice of Programming
-- The Ultimate Hitch-Hiker's Guide
                       _
-- The Art of the Metaobject Protocol     |
-- Paradigms of Artificial Intelligence    > kommer snart
  Programming: Case Studies in Common Lisp  |
-- Concrete Mathematics           _|

Det blir opplyst om at vi kan undersøke om rabatter mtp. PVVs boksamling som et «åpent bibliotek». Kommentar om Erminea, Øystein opplyser om valget og referer til gammelt styremøte.

Drifts rapport

Rapporten godkjennes.

Certs halvårsrapport

echelon har gått tom for disk, og vi har satt tatt kontakt med styret for å få
ny hardware. Vi ønsker også å bytte ut maskina, så vi har tatt kontakt med
styret for å få tak i det vi trenger.

Man forsøker å finne ut av hvor Echelon kommer fra. Rapporten godkjennes.

Godkjenning av fjorårets regnskap

Vi ser på tallene og de ser fine ut. Oppmøtte vil se på hvor mange penger PVV har. Penger vises, budsjettet ligger [link]. Regnskap.

Godkjenning av årets budsjett

Vi observerer at hardwarebudsjettet er justert opp i påvente av decibel-kjøp.

Forslag til endring av standardkvote

Det dukker opp spørsmål om relevansen i å stille dette spørsmålet på halvårsmøtet. Ordstyrer sier «forsåvidt ikke», men vi gjør det likevel. Eirik er skeptisk. Halvårsmøtet er positivt til å endre kvoten til et tall i området rundt 256, gjerne med 42 som en del av tallet på et vis.

Valg av styret

De nominerte er: orjane tirilane lykkebo almelid andreahy

Resultatet er: orjane 6 tirilane 6 lykkebo 8 almelid 9 andreahy 7

Dødt løp igjen! Ai ai ai!

Det kommer opp en liten kommentar om antallet folk i styret. Vi øker størrelsen på styret. Alle er med! Woho!

Valg av revisor

Mathias Mølster Lidal velges som revisor, med forbehold om at han godtar det.

Valg av valgkomité

Sittende valgkomité blir nominert, og ingen er gretne for det! Hurrah.