Halvårsmøte/2008H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 20:33, 24 September 2008 by Oysteini (talk | contribs) (kolon)
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøte Høst 2008

Dagens dato er 24. september, møtet ble holdt klokken 17:00 i F4. Oppmøtet er labert -- befinner seg relativt ofte opptil dobbelt så mange på PVV som på halvårsmøtet. Det ankommer sendebud med kjeks.

17:15 - Møtet settes.

Punkt 1 - Diverse godkjenninger og formaliteter

De oppmøtte godkjenner innkallelsen. Referatet fra forrige år blir også godkjent til stormende jubel.

Punkt 2 - Halvårsrapporter

Styrets halvårsrapport

O store leder informerer de ivrige fremmøtte om et greit halvår for PVV. Vi arrangerte NUCCC, som tross alt gikk helt greit. PVV har også arrangert kurs som viser seg populære.

Drift halvårsrapport

Driftskoordinator knuta fremfører en velformulert og gjennomtenkt rapport om tilstanden ved drift. Nøkkelord fra hans lange tale var:

 • Ting er fryktelig varmt på serverrommet for tiden.
 • Vi har fått to altixklustere
 • Satt opp et speil.
 • Pga deb-ssh-hull måtte vi bytte nøkler på masse maskiner.
 • Decibel har blitt oppdatert til hardy.
 • Nye disker til mirrormaskin.
 • Nye driftsfolk: somaen, elmsly, ljosa
 • Scanner er fikset.

Kasserer halvårsrapport

Kasserer benytter seg av EDB-teknologi over kobberkabel for å hente frem sine tall. De viser, nok en gang, at PVV har mange penger på bok, men vi ligger under budsjett på innkommende medlemspenger. Det foreslås å pirke i einarr for å forhøre seg om medlemsdatabasen han har laget. Uansett går PVV nok et år i pluss. Panteinntektene er som vanlig betydelige. Vi har i prinsippet råd til å bruke mye mer -- kasserer foreslår flere bladabonnement.

Det gjøres ingen budsjettendringer nå.

CERT halvårsrapport

CERT glimrer med sitt fravær men kan via telefon informere om at det ikke har skjedd noe særlig i år. Derimot kan de informere om at de planlegger å oppgradere boksen sin. En gang.

Punkt 3 - Styrevalg

Ledervalg

Valgkomiteens innstilling er oysteini. Forslag fra benken er tiriane, orjane og lykkebo. Valget utføres skriftlig og hemmelig.

Første runde

 • oysteini: 3
 • tirilane: 2
 • orjane: 1
 • lykkebo: 3

Den intense første valgomgangen ender med dødt løp! Vi må ta en runde til.

Andre runde

 • oysteini: 5
 • lykkebo: 4

Øystein er vår nye leder! Han er helt i fra seg.

Resten av styret

Resten av styret velges ved hemmelig skriftlig valg, med 4 navn pr. valgseddel. Valgkomiteens innstilling: jensadne, tirilane, orjane og lykkebo. Benken foreslår magnusrk og lulf. andreao blir foreslått men går i lås / nekt.

Første runde

 • jensadne 5
 • tirilane 9
 • orjane 9
 • lykkebo 8
 • magnusrk 2
 • lulf 3

Resultatet er at det sittende styret blir sittende.

Valgkomite

andreao shanghaies til å bli valgkomite. Siden eirikald gjorde en strålende jobb denne gangen så får han lov å være det igjen. Hurra!

17:50 - Møtet heves, og folk strømmer i horder ut av lokalene.