Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 19:47, 6 October 2016 by Pederbs (talk | contribs) (Rapporter fra halvårsmøter)

Jump to: navigation, search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter