Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 23:27, 5 September 2015 by Ilsegv (talk | contribs) (Legg til H15)
Jump to navigation Jump to search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter