Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 19:49, 5 March 2015 by Liangzh (talk | contribs) (Rapporter fra halvårsmøter)

Jump to: navigation, search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter