Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 14:59, 17 September 2014 by Aleksanw (talk | contribs) (Høst 2014)
Jump to navigation Jump to search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter