Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 20:40, 12 September 2013 by Oysteini (talk | contribs) (nytt halvårsmøte)
Jump to navigation Jump to search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter