Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 18:53, 11 October 2011 by Andreao (talk | contribs) (La til ekstraordinært medlemsmøte)

Jump to: navigation, search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter