Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 20:28, 5 October 2010 by Andreao (talk | contribs) (La til høst 2010)

Jump to: navigation, search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter