Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 23:39, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (18 revisions)

Jump to: navigation, search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter