Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 15:20, 18 October 2009 by Lykkebo (talk)

Jump to: navigation, search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter