Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 17:23, 12 August 2008 by Lykkebo (talk)

Jump to: navigation, search

I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter