Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 02:00, 1 January 1970 by (talk)

Jump to: navigation, search

I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter