Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 20:43, 16 February 2006 by EinarRyeng (talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på Høstmøtet:høstmøtet og Vårmøtet:vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.