Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 17:42, 20 September 2012 by Orjane (talk | contribs)

Jump to: navigation, search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter