Difference between revisions of "Halvårsmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
(Rapporter fra halvårsmøter)
(Rapporter fra halvårsmøter)
Line 5: Line 5:
  
 
= Rapporter fra halvårsmøter =
 
= Rapporter fra halvårsmøter =
* [[/2019V|Høst 2018]]
+
* [[/2019V|Vår 2019]]
 
* [[/2018H|Høst 2018]]
 
* [[/2018H|Høst 2018]]
 
* [[/2018V|Vår 2018]]
 
* [[/2018V|Vår 2018]]

Revision as of 22:13, 11 February 2019


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter