Difference between revisions of "Halvårsmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(la til link til referat fra halvårsmøtet høsten 2011)
m (La til ekstraordinært medlemsmøte)
Line 5: Line 5:
  
 
= Rapporter fra halvårsmøter =
 
= Rapporter fra halvårsmøter =
 +
* [[/2011EkstraordinærtH|Ekstraordinært medlemsmøte høst 2011]]
 
* [[/2011H|Høst 2011]]
 
* [[/2011H|Høst 2011]]
 
* [[/2011V|Vår 2011]]
 
* [[/2011V|Vår 2011]]

Revision as of 17:53, 11 October 2011


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter