Difference between revisions of "Halvårsmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
(Rapporter fra halvårsmøter)
(La til halvsårmøtet vår 2020)
Line 5: Line 5:
  
 
= Rapporter fra halvårsmøter =
 
= Rapporter fra halvårsmøter =
 +
* [[/2019V|Vår 2020]]
 
* [[/2019H|Høst 2019]]
 
* [[/2019H|Høst 2019]]
 
* [[/2019V|Vår 2019]]
 
* [[/2019V|Vår 2019]]

Revision as of 03:28, 25 February 2020


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter