Difference between revisions of "Halvårsmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
m (18 revisions)
(No difference)

Revision as of 23:39, 5 March 2010


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter