Høstmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 14:18, 5 September 2013 by Oysteini (talk | contribs) (forsøk på å få sakslistemalen til å stemme overens med slik sakslisten faktisk pleier å være nå for tiden)
Jump to navigation Jump to search

Saksliste

Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

 • Møtet er satt
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 • Styrets halvårsrapport
 • Drifts halvårsrapport
 • CERTs halvårsrapport
 • Godkjenning av regnskap for første halvår
 • Godkjenning av revidert budsjett
 • Valg av leder
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Møtet heves