Difference between revisions of "Høstmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (2 revisions)
 
(forsøk på å få sakslistemalen til å stemme overens med slik sakslisten faktisk pleier å være nå for tiden)
Line 2: Line 2:
 
Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal <i>ikke</i> ha punktet «eventuelt».
 
Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal <i>ikke</i> ha punktet «eventuelt».
  
* Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
+
* Møtet er satt
 +
* Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 
* Godkjenning av innkalling og dagsorden
 
* Godkjenning av innkalling og dagsorden
 
* Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 
* Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 
* Styrets halvårsrapport
 
* Styrets halvårsrapport
 
* Drifts halvårsrapport
 
* Drifts halvårsrapport
 +
* CERTs halvårsrapport
 
* Godkjenning av regnskap for første halvår
 
* Godkjenning av regnskap for første halvår
 
* Godkjenning av revidert budsjett
 
* Godkjenning av revidert budsjett
 
* Valg av leder
 
* Valg av leder
 
* Valg av styre
 
* Valg av styre
 +
* Valg av valgkomité
 +
* Møtet heves
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 14:18, 5 September 2013

Saksliste

Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

 • Møtet er satt
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 • Styrets halvårsrapport
 • Drifts halvårsrapport
 • CERTs halvårsrapport
 • Godkjenning av regnskap for første halvår
 • Godkjenning av revidert budsjett
 • Valg av leder
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Møtet heves