Difference between revisions of "Høstmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(forsøk på å få sakslistemalen til å stemme overens med slik sakslisten faktisk pleier å være nå for tiden)
Line 5: Line 5:
 
* Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 
* Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 
* Godkjenning av innkalling og dagsorden
 
* Godkjenning av innkalling og dagsorden
 +
* Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte.
 
* Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 
* Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 
* Styrets halvårsrapport
 
* Styrets halvårsrapport
 +
* Godkjenning av Styrets halvårsrapport.
 
* Drifts halvårsrapport
 
* Drifts halvårsrapport
 +
* Godkjenning av Drift halvårsrapport.
 
* CERTs halvårsrapport
 
* CERTs halvårsrapport
 +
* Godkjenning av CERTs halvårsrapport.
 
* Godkjenning av regnskap for første halvår
 
* Godkjenning av regnskap for første halvår
 +
* Diskusjon og revisjon av årets budsjett.
 
* Godkjenning av revidert budsjett
 
* Godkjenning av revidert budsjett
 
* Valg av leder
 
* Valg av leder

Revision as of 16:06, 30 January 2018

Saksliste

Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

 • Møtet er satt
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte.
 • Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 • Styrets halvårsrapport
 • Godkjenning av Styrets halvårsrapport.
 • Drifts halvårsrapport
 • Godkjenning av Drift halvårsrapport.
 • CERTs halvårsrapport
 • Godkjenning av CERTs halvårsrapport.
 • Godkjenning av regnskap for første halvår
 • Diskusjon og revisjon av årets budsjett.
 • Godkjenning av revidert budsjett
 • Valg av leder
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Møtet heves