Endre eller slette bruker

From Programvareverkstedet
Revision as of 22:33, 5 March 2020 by Omermb (talk | contribs) (Skrev det på leselig måte)
Jump to navigation Jump to search

Før du begynner: Personen må være tilstede med legitimasjon for at man skal kunne slette brukeren Dersom brukeren ikke kan møte i person, kan man eventuelt be aktuelle bruker om å verifisere seg gjennom andre sikre kilder. Eksempel: Gjennom sms (der man sjekker opp mot gule sider), signert epost, eller bank

Endre/slette fra passwd fila i pillar

Logg inn som adminprinsipal på lommel med

ssh DITT_BRUKERNAVN@lommel.pvv.ntnu.no

Fra hjemmemappa gå inn på pillar/files/passwd. passwd.pvv har er filen du leter ette.

Herfra kan du også endre på brukerID (UID) og gruppeID (GID), hvis du endrer på UID eller GID, må du gå inn på hjemmeområdet til brukeren og oppdatere disse verdiene manuelt.

For å SLETTE

Rediger passwd.pvv-filen slik at du får slettet linjen med brukeren. eksempel på linje:

kjellar:*K*:12345:12345:Kjell Arne:/home/pvv/d/kjellar:/bin/bash

For å redigere filen, kjør: nano passwd.pvv eller vim passwd.pvv eller en anne editor som ligger på lommel, gjør endrignene så:

git add passwd.pvv
git commit
git push

For å ENDRE BRUKERNAVN

Da må du også flytte på hjemmemappen, og redigere adminprinsipal, stedet der alle brukernavn og passord er lagret. Endre brukernavn på adminprinsipal:

Gå inn på kadmin fra lommel

Kjør

kadmin -p DITT_BRUKERNAVN/admin 
rename GAMMELT_BRUKERNAVN NYTT_BRUKERNAVN

For å redigere filen, kjør: nano passwd.pvv eller vim passwd.pvv eller en anne editor som ligger på lommel, gjør endrignene så:

git add passwd.pvv
git commit
git push

Slette/flytte hjemmemappe

Gå inn på microbel for å endre/slette hjemmemappen til brukeren

/exports/home/pvv/d 

hvis den ikke ligger her, kjør echo ~BRUKERNAVN for å finne hvilken mappe hjemmemappen til brukeren ligger i

Slette

Du må også sjekke hva som ligger i hjemmeområdet for å være sikker på at viktig informasjon ikke skal slettes. Slett mappen på vanlig vis:

rm -r

Hvis den klager:

rm -rf

Endre

For å kunne endre brukernavn, bruker du

mv GAMMEL_MAPPE/ NY_MAPPE

Sjekk "aliases" fila

Det kan hende brukeren ligger under denne filen /etc/aliases, i så fall må brukeren slettes herfra også. Hvis du skal endre navn på bruker, må du også gjøre det her.

Slette databaser til brukeren

Hvis brukeren har laget databaser, gå til postgres med ssh root@postgres.pvv.ntnu.no

su postgres 

List alle over alle databaser:

psql -c '\l'

For å lete etter en persons spesifikke database:

psql -c '\l' | grep BRUKERNAVN

Alle databaser skal ha brukernavnet til eieren som prefiks.

Slett en database med:

psql -c 'DROP DATABASE dbname;

Fortsatt, hvis brukeren har laget databaser, gå til mysql med ssh root@postgres.pvv.ntnu.no

List alle databaser:

mysql -e "SHOW DATABASES;"

For å lete etter en persos spesifikke database:

mysql -e "SHOW DATABASES;" | grep BRUKERNAVN

Alle databaser skal ha brukernavnet til eieren som prefiks Slett en database med:

mysql -e "DROP DATABASE dbname;"

Slette brukeren fra admin principal

Gå tilbake til lommel med

ssh DITT_BRUKERNAVN@lommel.pvv.ntnu.no

Kjør

kadmin -p DITT_BRUKERNAVN/admin

Herfra skal du gå inn og slette brukeren med:

delete target_user