Difference between revisions of "Endre eller slette bruker"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(La til link til *Endre bruker i kadmin* siden, for generelle tips til brukerendring i kadmin)
 
(7 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{utdatert|Ingenting av det som står her brukes lenger. YP er faset ut, qmail likeså}}
+
Før du begynner:
 +
Personen må være tilstede med legitimasjon for at man skal kunne slette brukeren
 +
Dersom brukeren ikke kan møte i person, kan man eventuelt be aktuelle bruker om å verifisere seg gjennom andre sikre kilder. Eksempel: Gjennom sms (der man sjekker opp mot gule sider), signert epost, eller bank
  
For å endre f.eks. en UID, logg inn på malina og lås /var/yp/src/passwd, gjør endring og kjør /usr/ccs/bin/make i /var/yp.
+
= Endre/slette fra passwd fila i pillar =
Logg inn på decibel og kjørt makeexportsandquota.pl i /local/adm/rdist/quota.
+
Logg inn som adminprinsipal lommel med
 +
ssh DITT_BRUKERNAVN@salt.pvv.ntnu.no
  
Fiksmeg. Split gjerne opp i to sider, en med "endre brukernavn" og en med "slette bruker". Husk å oppdatere [[Driftshandlinger]].
+
Fra hjemmemappa gå inn på <code><nowiki>~/pillar/files/passwd</nowiki></code>. Filen kalt <code>passwd.pvv</code> er den du leter etter.
  
<pre><nowiki>
+
I denne kan du også endre på bruker id (UID) og gruppe id (GID). Hvis du endrer på UID eller GID må du gå inn på hjemmeområdet til brukeren og oppdatere filene de nye verdiene med `chown`.
From: Pål Løberg <pallo@pvv.ntnu.no>
 
To: drift@pvv.ntnu.no
 
Subject: klådd på nybruker-scriptet
 
  
Nybruker-scriptet kjørte bare make i /var/qmail/users på Proto og
+
== Slette en bruker ==
Decibel, men ikke Bacchus. Klådde derfor litt på det slik at Bacchus
 
også oppdateres.
 
  
Husk også at dette må gjøres manuelt dersom brukernavn endres eller
+
Rediger <code>passwd.pvv</code>-fila ved å slette linjen til brukeren. Eksempel på en linje:
slettes.
+
kjellar:*K*:12345:12345:Kjell Arne:/home/pvv/d/kjellar:/bin/bash
</nowiki></pre>
 
  
__NOTOC__
+
For å redigere filen, kjør: <code>nano passwd.pvv</code>, eller tilsvarende for din religion, gjør endringen din etterfulgt med:
 +
git add passwd.pvv
 +
git commit -m "Fjern bruker x"
 +
git push
 +
 
 +
== Endre et brukernavn ==
 +
 
 +
Da må du også flytte på hjemmemappen til brukeren, og redigere kerberosprinsipalen.
 +
 
 +
For å endre brukernavn på adminprinsipal:
 +
kadmin -p DITT_BRUKERNAVN/admin
 +
rename GAMMELT_BRUKERNAVN NYTT_BRUKERNAVN
 +
 
 +
Dette krever at du har satt opp din egen admin prinsipal.
 +
 
 +
 
 +
Rediger <code>passwd.pvv</code>-fila med det nye brukernavnet, etterfulgt av
 +
git add passwd.pvv
 +
git commit
 +
git push
 +
 
 +
= Slette/flytte hjemmemappe =
 +
 
 +
Kjør <code> ssh DITT_BRUKERNAVN@homepvv.pvv.ntnu.no</code> for å SSH inn på homepvv maskina som inneholder brukermappene, og endre/slette hjemmemappen til brukeren, som ligger i <code>/exports/home/pvv/d</code>.
 +
 
 +
Hvis den ikke ligger der, kjør <code>echo ~BRUKERNAVN</code> for å se hvilken bokstavmappe hjemmemappen til brukeren ligger i. Den burde ligge i en av mappene i home/pvv.
 +
 
 +
== Slette ==
 +
 
 +
Du må også sjekke hva som ligger i hjemmeområdet for å være sikker på at viktig informasjon ikke skal slettes. Slett mappen på vanlig vis:
 +
rm -r
 +
 
 +
Hvis den klager:
 +
rm -rf
 +
 
 +
== Endre ==
 +
 
 +
For å kunne endre brukernavn, bruker du
 +
mv GAMMEL_MAPPE NY_MAPPE
 +
 
 +
== Sjekk "aliases" fila ==
 +
 
 +
Det kan hende brukeren oppført i fila <code>/etc/aliases</code> på microbel, i så fall må brukeren slettes herfra også.
 +
Hvis du skal endre navn på bruker, må du også gjøre dette her.
 +
 
 +
= Slette databaser til brukeren =
 +
 
 +
== PostgreSQL ==
 +
 
 +
Hvis brukeren har laget egne databaser, gå til postgres med <code>ssh root@postgres.pvv.ntnu.no</code> så
 +
su postgres
 +
 
 +
List alle over alle databaser:
 +
psql -c '\l'
 +
 
 +
Databasenavnene skal være prefikset med brukernavnet, filter med grep:
 +
psql -c '\l' | grep BRUKERNAVN
 +
 
 +
Slett en database med:
 +
psql -c 'DROP DATABASE dbname;'
 +
 
 +
== MySQL ==
 +
 
 +
Hvis brukeren har laget databaser, gå til mysql med <code>ssh root@mysql.pvv.ntnu.no</code>
 +
 
 +
List alle databaser:
 +
mysql -e "SHOW DATABASES;"
 +
 
 +
Databasenavnene skal være prefikset med brukernavnet, filter med grep:
 +
mysql -e "SHOW DATABASES;" | grep BRUKERNAVN
 +
 
 +
Slett en database med:
 +
mysql -e "DROP DATABASE dbname;"
 +
 
 +
= Slette brukeren fra admin principal =
 +
 
 +
Gå tilbake til lommel med
 +
ssh DITT_BRUKERNAVN@salt.pvv.ntnu.no
 +
 
 +
Kjør
 +
kadmin -p DITT_BRUKERNAVN/admin
 +
 
 +
Herfra skal du gå inn og slette brukeren med:
 +
delete BRUKERNAVN
 +
 
 +
Andre tips til hvordan man gjør endringer i kamin finner man her: [[Drift/Endre bruker i kadmin|Endre bruker i kamdin]]

Latest revision as of 21:10, 23 February 2021

Før du begynner: Personen må være tilstede med legitimasjon for at man skal kunne slette brukeren Dersom brukeren ikke kan møte i person, kan man eventuelt be aktuelle bruker om å verifisere seg gjennom andre sikre kilder. Eksempel: Gjennom sms (der man sjekker opp mot gule sider), signert epost, eller bank

Endre/slette fra passwd fila i pillar

Logg inn som adminprinsipal på lommel med

ssh DITT_BRUKERNAVN@salt.pvv.ntnu.no

Fra hjemmemappa gå inn på ~/pillar/files/passwd. Filen kalt passwd.pvv er den du leter etter.

I denne kan du også endre på bruker id (UID) og gruppe id (GID). Hvis du endrer på UID eller GID må du gå inn på hjemmeområdet til brukeren og oppdatere filene de nye verdiene med `chown`.

Slette en bruker

Rediger passwd.pvv-fila ved å slette linjen til brukeren. Eksempel på en linje:

kjellar:*K*:12345:12345:Kjell Arne:/home/pvv/d/kjellar:/bin/bash

For å redigere filen, kjør: nano passwd.pvv, eller tilsvarende for din religion, gjør endringen din etterfulgt med:

git add passwd.pvv
git commit -m "Fjern bruker x"
git push

Endre et brukernavn

Da må du også flytte på hjemmemappen til brukeren, og redigere kerberosprinsipalen.

For å endre brukernavn på adminprinsipal:

kadmin -p DITT_BRUKERNAVN/admin 
rename GAMMELT_BRUKERNAVN NYTT_BRUKERNAVN

Dette krever at du har satt opp din egen admin prinsipal.


Rediger passwd.pvv-fila med det nye brukernavnet, etterfulgt av

git add passwd.pvv
git commit
git push

Slette/flytte hjemmemappe

Kjør ssh DITT_BRUKERNAVN@homepvv.pvv.ntnu.no for å SSH inn på homepvv maskina som inneholder brukermappene, og endre/slette hjemmemappen til brukeren, som ligger i /exports/home/pvv/d.

Hvis den ikke ligger der, kjør echo ~BRUKERNAVN for å se hvilken bokstavmappe hjemmemappen til brukeren ligger i. Den burde ligge i en av mappene i home/pvv.

Slette

Du må også sjekke hva som ligger i hjemmeområdet for å være sikker på at viktig informasjon ikke skal slettes. Slett mappen på vanlig vis:

rm -r

Hvis den klager:

rm -rf

Endre

For å kunne endre brukernavn, bruker du

mv GAMMEL_MAPPE NY_MAPPE

Sjekk "aliases" fila

Det kan hende brukeren oppført i fila /etc/aliases på microbel, i så fall må brukeren slettes herfra også. Hvis du skal endre navn på bruker, må du også gjøre dette her.

Slette databaser til brukeren

PostgreSQL

Hvis brukeren har laget egne databaser, gå til postgres med ssh root@postgres.pvv.ntnu.no

su postgres 

List alle over alle databaser:

psql -c '\l'

Databasenavnene skal være prefikset med brukernavnet, filter med grep:

psql -c '\l' | grep BRUKERNAVN

Slett en database med:

psql -c 'DROP DATABASE dbname;'

MySQL

Hvis brukeren har laget databaser, gå til mysql med ssh root@mysql.pvv.ntnu.no

List alle databaser:

mysql -e "SHOW DATABASES;"

Databasenavnene skal være prefikset med brukernavnet, filter med grep:

mysql -e "SHOW DATABASES;" | grep BRUKERNAVN

Slett en database med:

mysql -e "DROP DATABASE dbname;"

Slette brukeren fra admin principal

Gå tilbake til lommel med

ssh DITT_BRUKERNAVN@salt.pvv.ntnu.no

Kjør

kadmin -p DITT_BRUKERNAVN/admin

Herfra skal du gå inn og slette brukeren med:

delete BRUKERNAVN

Andre tips til hvordan man gjør endringer i kamin finner man her: Endre bruker i kamdin