Driftsrapport/V2007

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøtet 22. feb 2006

Backup

Backup-boksen, nosferatu, står fortsatt på bakrommet i påvente av raskere link mot samfundet. Den har blitt oppgradert med en 320GB-disk og to 500GB-disker, og har nå totalt åtte 320GB-disker og to 500GB-disker. Backup har fungert rimelig bra, med unntak av noen tilfeller av full disk. Innfasing av Maildir savnes.

Autentisering (YP / Kerberos)

Etter en måned eller to med nedetid på anar, den gamle YP-masteren, (som medførte at det ikke var mulig å bytte passord) ble ny YP-master satt i drift 2. november. Den nye masteren heter malina, og kjører på en Sun Enterprise 250 (donert av Sun).

Vi arbeider med å få opp Kerberos på PVV, og berge har satt i gang test-oppsett av en KDC.

IMAP+Maildir-transisjon

Støtte for Maildir på den offisielle IMAP-serveren er ennå ikke innfaset, men all forskning tyder på at dette er mulig på dagens versjon av dovecot. Testing av dette planlegges utført innen kort tid.

Bytte fra MBOX til Maildir for brukere med mye mail er en stor fordel, siden det reduserer størrelsen på inkrementell backup svært mye.

Nye tjenester

Autentisert SMTP ble innfaset 27. oktober, men hadde problemer med greylisting inntil 5. november. Tjenesten later nå til å fungere tilfredsstillende, og later til å bli brukt.

Webmail fikk støtte for threading 5. november (kun en konfigendring).

PXE-booting ble satt i drift på PVVs nett 30. januar. Foreløpig er siste stabile versjon av Debian og Ubuntu tilgjengelig (flere kan lett legges til ved behov). FreeBSD kan installeres over PXE ved å angi MAC-adresse manuelt i DHCP-konfigen.

En del tjenester har begynt å ta i bruk CA-sertifikatet, blant annet IMAP og web.

Flytting av tjenester

30. oktober ble wikien flyttet fra grubgrub til tvilling. Dette markerte slutten på bruken av arbeidsstasjonen grubgrub til servertjenester.

Det planlegges å flytte databasene på verden til india, en x86-rackmaskin donert av Sun. eirikald jobber med saken.

YP ble flyttet fra anar til malina i forbindelse med ovennevnte hardware-krasj.

Maskiner

Innfaset

amaterasu Sun-arbeidsstasjon (ikke ferdig installert ennå)
dflydev dragonfly-kernel-utvikling (kontakt eirikald for bruker)
enron Fremtidig www.pvv
herakles KDC (lytter ikke på SSH)
malina YP-master

Utfaset

anar Tidl. YP-master. Døde.
exim-test Tidl. testboks for exim-oppsett

Oppdatert liste

amaterasu Sun-arbeidsstasjon (ikke ferdig installert ennå)
bacchus login og web
brutus NIS - på vei ut
decibel fil og mail
dflydev dragonfly-kernel-utvikling (kontakt eirikald for bruker)
dragesmekk terminalboks
dvask Primær DNS
egg debian stable-maskin
enron Fremtidig www.pvv
grubgrub terminalboks og wiki, skal fases ut som server
hb terminalboks m/DVD±RW-brenner
herakles KDC (lytter ikke på SSH)
kobben terminalboks, med brukbart 3d-kort
kremt terminalboks
kvartett OpenVMS
malina YP-master
octopus seriellkonsollboks
sapiens terminalboks
storm støver ned
tvilling svn+trac, cups
verden mysql, postgresql

Nye personer i drift

oysteini, berge og runasand er nye driftere.

Plan for neste halvår

  • Flytting av www
  • Utfasing av YP (krever innfasing av kerberos og f.eks. ldap)
  • Innfasing av Maildir
  • Utfasing av gamle maskiner (verden, brutus)
  • Test ut pkgsync på debian/ubuntu
  • Lokalt dpkg-repository for PVV-spesifikke pakker
  • Oppgradering av spamassassin