Driftsrapport/H2015

From Programvareverkstedet
Revision as of 17:04, 13 February 2016 by Chrivi (talk | contribs) (Created page with " * Drift har dette semesteret er vedlikehold stort sett utført med knuta-skippertak. * Det er installert 2 (to) nye jern på serverrommet (Birkeland, Dovre). Disse er ikke s...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Drift har dette semesteret er vedlikehold stort sett utført med knuta-skippertak.
  • Det er installert 2 (to) nye jern på serverrommet (Birkeland, Dovre). Disse er ikke satt i drift enda.
  • Serveren Knakelibrak har hatt problemer med RAID kontrolleren og driften på denne er satt over til jernet “onyx”.
  • Onyx er en maskin som kjørte “loghost”, som skal tilhøre CERT, og er ikke erstattet.
  • I lys av at CERT er veldig ubestemt for tiden er det ikke iverksatt tiltak for å fikse dette.
  • Bytte av root-passord er iverksatt, men ingen maskiner bruker dette enda.