Driftshandlinger

From Programvareverkstedet
Revision as of 00:36, 31 March 2007 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Driftshandlinger er her definert som operasjoner PVV Drift utfører på systemene og som det er sannsynlig at noen kommer til å gjøre flere ganger.

Annet