Difference between revisions of "Driftshandlinger"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (16 revisions)
(No difference)

Revision as of 23:39, 5 March 2010

Driftshandlinger er her definert som operasjoner PVV Drift utfører på systemene og som det er sannsynlig at noen kommer til å gjøre flere ganger.

Annet